Vaka İncelemesi Nedir? (48) – VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASININ EKONOMİSİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (48) – VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASININ EKONOMİSİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

22 Ağustos 2020 Çalışmanın bulguları DESMET metodolojisi DESMET metodolojisi içinde DESMET Metodolojisinin Değerlendirilmesi Kapsam Belirleme Kapsam belirleme analizi Meta-analiz Metaethnography Ödevcim Akademik sentez yöntemleri Vaka incelemesi Vaka İncelemesi Nedir? (48) – VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASININ EKONOMİSİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Yazılım mühendisliğinde deneysel kanıtlar 0
Vaka İncelemesi Nedir 48 – VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASININ EKONOMİSİ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka incelemesi. Vaka anketi yöntemi, her birincil çalışmaya yapılandırılmış ve sıkı bir şekilde tanımlanmış bir dizi soru ve yanıt uygulayarak mevcut vaka çalışması araştırmasını bir araya getirir. Anket aracı, birincil çalışmalardaki araştırma sorularına uyacak şekilde uyarlanmalıdır. Anketlerden elde edilen veriler niceldir ve bu nedenle kümeleme istatistiksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, literatür, incelenen olgunun rastgele olmayan bir örneği olduğundan, sonuçlar dikkatle çıkarılmalıdır.

Meta Etnografya. Metethnography, birincil çalışmaların kalitatif yöntemlerine benzer. Birincil çalışmaların tümevarımı ve yorumlanması yoluyla sentezlenmeyi, farklı çalışmalar arasında fikirleri, kavramları ve metaforları anlamayı ve aktarmayı amaçlamaktadır. Metatonografi, çalışmaları birbirine çevirir ve çevirileri bireysel çalışmaların ötesine geçen kavramlara sentezler. Birincil çalışmalardaki yorumlar ve açıklamalar, metetonografi çalışmasında veri olarak ele alınır.

Meta-analizi. Meta-analiz, yukarıda belirtildiği gibi, birkaç vakadan nicel verileri entegre etmek için istatistiksel yöntemlere dayanmaktadır. Çoğu vaka çalışması nitel verilere dayandığından, meta analizler vaka çalışması araştırmalarının sentezlenmesine nadiren uygulanabilir. Nicel verilere sahip çalışmalar için bile, olasılıksal örneklem eksikliği, vaka çalışmalarına meta-analitik prosedürlerin uygulanmasında büyük bir tehdittir.

Kapsam. Kapsam belirleme analizi, araştırmadan elde edilen bulguları sentezlemek yerine, bir alandaki araştırmaya genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Kapsam belirleme, haritalama çalışmaları olarak da adlandırılır.

Kitchenham vd. farkı tanımlamalar getirmiştir:

Sistematik literatür incelemelerinin aksine, bir haritalama çalışması daha geniş bir yazılım mühendisliği konusunu gözden geçirir ve bu belirli alandaki birincil araştırma makalelerini sınıflandırır. Böyle bir çalışma için araştırma soruları oldukça üst düzeydedir ve hangi alt konuların ele alındığı, hangi ampirik yöntemlerin kullanıldığı ve daha detaylı bir sistematik incelemeyi desteklemek için hangi alt başlıkların yeterli ampirik çalışmalara sahip olduğu gibi konuları içerir. 

Bu nedenle, kapsam belirleme, araştırmadan hangi sentezlenmiş kanıtın çıktığından ziyade, hangi araştırmanın yürütüldüğüne ilişkin metal düzey sorusuna odaklanır.

Mevcut Sentez Durumu

Cruzes ve Dyba, yazılım mühendisliğindeki sistematik incelemelerin sistematik incelemelerinde (üçüncül çalışma, yani ikincil çalışmaların gözden geçirilmesi olarak adlandırılır), 2005 ile 2010 ortası arasında yazılım mühendisliğinde 49 ikincil çalışma belirlediler. Çalışmalar yalnızca nicel araştırmalara dayanırken, çoğunluğu nitel veya karma yöntemli çalışmalardan oluşmuştur. İkincil çalışmalarda kullanılan sentez yöntemleri, yukarıda sunulan yedi yöntemin tümünü içerir. Yöntemler üzerindeki dağılım gösterilmektedir, burada ikincil çalışmalar da sentezin amacına göre gruplandırılmıştır: kapsam belirleme, karar desteği veya bilgi desteği vb.

Sistematik incelemeler veya sentez çalışmaları olarak adlandırılmış olsalar bile, çok sayıda kapsam belirleme çalışması not edilebilir. 49 ikincil çalışmadan 23’ü hedef olarak kapsam belirlemeye sahiptir ve 24 çalışma, araştırmayı sentezlemek için kapsam belirleme yöntemlerini kullanır. Yazılım mühendisliği topluluğunun tıp gibi diğer araştırma alanlarından öğreneceği çok şey vardır. Sağlık ve sağlık hizmetleri üzerine nitel araştırma üzerine benzer bir çalışmada Dixon-Woods ve ark. 42 makaleden 19’unun, yazılım mühendisliğinde kullanılanlardan çok daha güçlü bir yaklaşım olan bulguları sentezlemek için meta-etnografi kullandığı sonucuna varmıştır. Yazılım mühendisliğinde deneysel kanıtların gelecekteki sentezinde kazanılacak çok şey var.

Cruzes ve Dyba Tarafından Farklı Sentez Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Üçüncül Çalışmada Yapılan İkincil Çalışmalar:

  • Tematik analiz
  • Anlatı sentezi
  • Karşılaştırmalı analiz
  • Vaka incelemesi
  • Metaethnography
  • Meta-analiz
  • Kapsam Belirleme

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASININ EKONOMİSİ

Yazılım mühendisliği araştırmalarında daha fazla çalışma için fırsatlardan biri, özellikle araştırmacıların uzun bir süre boyunca büyük, karmaşık yazılım sistemlerinin geliştirilmesini inceledikleri durumlarda, farklı türden vaka çalışması tasarımlarına ilişkin pratik gereksinimleri ve kısıtlamaları daha iyi anlamaktır. Bu, araştırmacıların, bir vaka çalışmasının veya vaka çalışmalarının faydalarının bu tür çalışmaların potansiyel maliyetlerinden ne zaman ağır basacağı konusunda uygulayıcılara ekonomik bir argüman yapmalarına olanak tanır.

Ne yazık ki, yazılım mühendisliği araştırma topluluğu, farklı türlerde araştırma çalışmaları yürütmek için ekonomik argümanlara sürekli olarak dikkat çekmemiş olsa da, bu alanda halihazırda yayınlanmış bazı ilgili çalışmalar vardır. Bu çalışma, farklı araştırma stratejileri ve yöntemleri kullanarak teknoloji değerlendirmeleri yapmanın maliyet ve faydalarına odaklanmıştır.

Burada kısaca üç çalışma grubu ele alınmaktadır: Zelkowitz ve diğerlerinin değerlendirme tekniklerine ilişkin ampirik çalışması, DESMET metodolojisi içindeki yöntemlerin değerlendirilmesi ve Wohlin ve ark.  ve Herceg’in değerlendirme yöntemlerinin maliyetlerini ve faydalarını organize etmeye yönelik çerçeveleri sunmuştur.

Değerlendirme Tekniklerinin Maliyetleri ve Faydaları

Zelkowitz vd., farklı değerlendirme tekniklerinin maliyetleri ve faydaları hakkında ampirik kanıt toplayan birkaç çalışmadan birini rapor etmektedir. Bir anket araştırması kullanarak Zelkowitz ve ark. araştırmacılardan, sanayicilerden ve öğrencilerden bir düzineden fazla değerlendirme tekniğini bir dizi kritere göre sıralamalarını istedi. Çalışmanın bulgularının dikkatli bir şekilde incelenmesi şunu göstermektedir:

• Araştırmacılar ve sanayiciler, tekniklerin geçerliliğine kıyasla bir değerlendirme tekniğinin uygulanabilirliği konusunda çok daha iyi bir fikir görmektedirler.

• Araştırmacılar ve sanayiciler, farklı tekniklerin pratik veya uygulanamaz olduğu durumlarda, çoğaltmaların pratik olmadığı konusunda bazı fikir birliğine vararak görünmektedirler. İlginç bir şekilde, araştırmacılar ve sanayiciler de geçerli sonuçlar üretme olasılığı az ya da çok olan teknikler konusunda farklı görüşlere sahipler.

• Tekniğin pratikliği ile geçerliliği arasında küçük bir ilişki vardır. Sanayiciler, tartışmalarımızla özellikle ilgili olarak, vaka çalışmalarını yürütmenin kolay olduğunu düşünüyorlar, ancak vaka çalışmalarının geçerliliği konusunda tarafsızlardır. (ne onları geçerli sonuçlar üretme olasılığı az ya da çok olarak bildirmiyorlar).

DESMET Metodolojisinin Değerlendirilmesi

DESMET, endüstri ve akademi arasında Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edilen bir ortak proje yoluyla 1980’lerin sonunda geliştirildi. Yazılım yöntemlerinin ve araçlarının, bu yeni yöntemlerin ve araçların mevcut yaklaşımlara göre yararlarına ilişkin kanıtları desteklemeden çoğalmaya devam ettiği kabulüne yanıt olarak geliştirilmiştir.

DESMET metodolojisi, bir teknoloji kullanmanın ölçülebilir etkilerini oluşturmayı amaçlamaktadır; aynı zamanda bir teknolojinin uygunluğunu, yani yöntemin veya aracın belirli bir organizasyonun ihtiyaçlarına ve kültürüne ne kadar iyi uyduğunu belirlemek gerekir.

Metodoloji, bir değerlendirmeyi üstlenmeyi planlayan kuruluşun değerlendirme hedefleri, kısıtlamaları ve yetenekleri gibi faktörler göz önüne alındığında, her yöntemin uygunluğuna ilişkin tavsiyelerle birlikte dokuz geniş araştırma yöntemi hakkında rehberlik sağlar. DESMET’in tam bir açıklaması, çoğu ACM Özel İlgi Grubu Yazılım Mühendisliği (ACM SIGSOFT) dergisinde yayınlanan makale serilerinde bulunabilir. DESMET metodolojisini geliştirme projesi ayrıca DESMET metodolojisinin değerlendirmelerini de üstlendi. Çeşitli DESMET değerlendirme yöntemlerinin maliyeti, süresi ve riskleri özetlenmiştir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir