Vaka İncelemesi Nedir? (49) – Değerlendirme Yöntemlerini Düzenleme Çerçeveleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (49) – Değerlendirme Yöntemlerini Düzenleme Çerçeveleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

22 Ağustos 2020 Boylamsal Kronolojik Vaka Çalışması Araştırma Stratejisi İle nicel vaka çalışması Kıyaslama Nicel anket Nicel deney Nicel etki analizi Ödevcim Akademik Özellik analizi anketi Özellik analizi deneyi Özellik analizi taraması Özellik analizi vaka çalışması teorik çerçeve Vaka İnceleme Vaka İncelemesi Nedir 49 – Değerlendirme Yöntemlerini Düzenleme Çerçeveleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASI Zaman ve Risklerinin Özeti 0
Vaka İncelemesi Nedir 49 – Değerlendirme Yöntemlerini Düzenleme Çerçeveleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Değerlendirme Yöntemlerini Düzenleme Çerçeveleri

Wohlin vd., farklı türden değerlendirmeler yürütürken bir kuruluşun katlanacağı maliyet artışını tanıyan değerlendirme yöntemlerinin düzenlenmesi için bir çerçeve sunar. Çerçevelerinin değiştirilmiş bir versiyonu aşağıda dahil edilmiştir.

Literatür çalışmalarından standart projelerin vaka çalışmalarına doğru ilerledikçe, değerlendirmeyi gerçekleştirme maliyetlerinin arttığını, bağlam benzerliğinin arttığını ve değerlendirmeye olan güvenin arttığını göstermektedir. Endüstrinin maliyetlere odaklandığı düşünüldüğünde, bir kuruluşun, önerilen bir teknolojiyi değerlendirmede ilk adım olarak bir tür resmi veya gayri resmi literatür taraması yapacağını varsaymak mantıklıdır.

Aslında, Wohlin ve ark. bunu şöyle belirtir “. . . [yeni teknolojiyi değerlendirmek için] uygun bir ilk adım, her zaman, alandaki son teknoloji ile ilgili bir temel elde etmek için mevcut literatürü incelemek ve ayrıca en iyi uygulamalar hakkında bazı bilgiler elde etmektir ”.

Bir değerlendirme yapmanın maliyetlerinin yanı sıra Herceg, uygun olmayan bir teknolojinin benimsenmesinden kaynaklanan maliyetlerin farkındadır. Bu maliyetler, kritik önem taşıyan bilgileri bulamamanın fırsat maliyetini, uygun olmayan teknolojiyi entegre etmenin halihazırda katlanılan ve karşılanamayan maliyetleri (“batık maliyetler”), uygun olmayan teknolojinin entegrasyonunun tersine çevrilmesinden kaynaklanan maliyetler ve son olarak bulmanın ek maliyetlerini içerir.

Bu maliyetlerden ilki, dikkatli bir literatür taramasıyla potansiyel olarak doğrudan ele alınabilir ve böyle bir inceleme, teknoloji değerlendirmesi ve benimsemeye ilişkin sonraki kararlar için bir temel sağlayabilir.

Herceg, Wohlin ve diğerleri tarafından önerilen yöntemleri birleştirdi ve Zelkowitz ve ark. ayrıca aşağıda sunulan gözden geçirilmiş bir sınıflandırma geliştirmek için Wohlin ve diğerlerinde olduğu gibi Herceg, masadan üretim hedefli değerlendirmelere doğru ilerlerken hem maliyetlerdeki hem de faydalardaki artışı kabul eder.

Herceg ayrıca kaçınılması gereken üç değerlendirme yöntemi önermiştir: uzman olmayan görüş, satıcı görüşü ve gösteri. Bununla birlikte, gösteriler, kendileri bir değerlendirme oluşturmaktan ziyade, bir değerlendirmeye bilgi sağlamak için yararlı olabilir.

DESMET Değerlendirme Yöntemlerinin Maliyet, Zaman ve Risklerinin Özeti

 • Özellik analizi deneyi
 • Özellik analizi vaka çalışması
 • Özellik analizi taraması
 • Özellik analizi anketi
 • Nicel etki analizi
 • Nicel deney
 • İle nicel vaka çalışması
 • İle nicel vaka çalışması
 • İle nicel vaka çalışması
 • Nicel anket
 • Kıyaslama

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ÖZEL DURUM ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASI

Önceki bölümde, vaka çalışması araştırma stratejisinin belirli araştırma sorusu türlerine (yani, nasıl ve neden soruları) ve belirli fenomen türlerine (yani, kendisinden kolayca ayrılamayan bir fenomen) daha uygun olma eğiliminde olduğunu fark ettik. bağlamı). Easterbrook ve diğerleri  bir araştırma programının (örneğin bir doktora araştırma öğrencisi tarafından bireysel bir araştırma projesi veya bir araştırma topluluğunun daha geniş bir programı olabilir) araştırma sorularının aşamalarında ilerlediğini ve farklı araştırma stratejilerinin daha uygun olabileceğini önermektedir.

Örneğin, halihazırda iyi kurulmuş bir teorik çerçevenin mevcut olduğu durumlarda, teorik çoğaltma arayışında olan vaka çalışmaları daha uygulanabilir ve daha uygun hale gelir ve vaka çalışmasının tasarımının çok daha sıkı bir şekilde buna dayalı veya onunla ilişkili olabileceğini izler. 

Yazılım mühendisliği araştırma topluluğu, büyük olasılıkla genel vaka çalışması araştırma stratejisinin daha özel varyantlarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından fayda sağlayacaktır; bu varyantların her biri belirli araştırma sorularına veya belirli fenomenlere yöneliktir. Örnek olarak, özel durum çalışması araştırma stratejilerinin iki örneğini gözden geçiriyoruz: boylamsal kronolojik vaka çalışması (LCCS) ve kontrollü vaka çalışması.

Boylamsal Kronolojik Vaka Çalışması Araştırma Stratejisi

Boylamsal kronolojik vaka çalışması araştırma stratejisi, IBM Hursley Park’ta yazılım projelerinde vaka çalışmaları üstlenmeye ilişkin geçmiş deneyimleri üzerine düşünen Rainer tarafından geliştirilmektedir. Örnek olay çalışmaları önceki bölümde açıklanmaktadır. Rainer’in incelediği yazılım projeleri, doğası gereği karmaşıktı, zaman içinde meydana geldi ve değişti, birçok farklı paydaşın varlığından dolayı birden çok perspektif içeriyordu ve sayıya göre nispeten az sayıda veri noktasına sahipti ve bazıları doğal olarak oluşturulan veya söz konusu verilerin atıfta bulunduğu olayların oluşumuna yakın toplanan büyük hacimli ince taneli, çeşitli veri türlerini içeriyordu. Yazılım projelerinin bu özellikleri, vaka çalışması araştırması için belirli zorluklar ortaya koyuyor gibi görünmektedir.

Rainer, belirli bir süre boyunca olaylara bakan uzunlamasına bir vaka çalışması ile fenomeni nispeten ince taneli bitişik zamansal bir yapı kullanarak araştıran kronolojik çalışmaları birbirinden ayırır. Bu nedenle, uzunlamasına bir kronolojik vaka çalışması, bir fenomeni belirli bir süre boyunca, ancak ince taneli bitişik zamansal bir perspektifle araştırır.

Niceliksel bir zaman serisi, bir tür dar odaklanmış uzunlamasına, kronolojik bir çalışma olarak anlaşılabilir, ancak bu tür zaman serileri, LCCS araştırma stratejisinde öngörülen veri türlerinin çeşitliliğinden yoksundur. Rainer, LCCS araştırma stratejisini, nitel ve nicel verileri kullanarak zaman içinde davranışın birden çok boyutunu görselleştirmek için bir teknik olan çok boyutlu zaman çizelgesi (MDT) ile tamamlamıştır.

LCCS stratejisi daha resmi olarak şu şekilde tanımlanır:

Boylamsal kronolojik vaka çalışması araştırma stratejisi, nispeten büyük ölçekli, karmaşık bir olgunun nispeten ince taneli bir ayrıntı düzeyinde deneysel bir incelemesidir.

• Soruşturma, doğası gereği nitel ve nicel olan ve ilgili olayların meydana geldiği zamana yakın oluşturulan veya toplanan doğal olarak oluşan büyük hacimli verileri kullanır; ancak soruşturma, doğal olarak oluşan verilerin kullanılmasıyla sınırlı değildir, aynı zamanda örneğin görüşmeler yoluyla yeni, tamamlayıcı veriler de toplar.

• Verilerin analizi, mümkün ve uygun olduğu durumlarda, kasıtlı olarak zamansal boyutu korur.

• Sonuçların raporlanması, yine uygulanabilir ve uygun olduğunda, zamansal boyutu da korumayı amaçlamaktadır. LCCS araştırma stratejisinin geliştirilmesinde ele alınması gereken bir dizi zorluk vardır. 

• Büyük ve karmaşık olayları incelemek doğal olarak zordur ve önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirir.

• Doğal olarak oluşturulan ve araştırmacılar tarafından oluşturulan verilerin büyük bir hacmi ve çeşitliliği arzu edilirken, aynı zamanda net ve etkili bir şekilde organize etmek, analiz etmek ve raporlamak da zordur.

• Uygun şekilde oluşturulmuş teorik çerçevelerin olmadığı durumlarda, bir YDM kaçınılmaz olarak araştırmaya ek talepler ekleyebilecek keşif niteliğinde olacaktır, en azından vaka çalışması tasarımının daha sık değişme riski değil.

• Uygun teorik çerçevelerin olmadığı durumlarda, vaka çalışmasının bulgularını daha geniş bir proje sınıfına genellemek için analitik genellemeyi kullanmak daha da zordur.

• LCCS araştırma stratejisinin resmileştirilmesi, orijinal vaka çalışmalarından sonra gerçekleşmeye başlamıştır ve araştırma stratejisinin daha da geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir