Vaka İncelemesi Nedir? (45) – ÇOK ARAYICI VAKA ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (45) – ÇOK ARAYICI VAKA ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

20 Ağustos 2020 ÇOK ARAYICI VAKA ÇALIŞMALARI Ödevcim Akademik VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASINI KULLANMA Vaka incelemesi yapmakta yardımcı Yazılım mühendisliği için vaka çalışması 0
Vaka İncelemesi Nedir 45 – ÇOK ARAYICI VAKA ÇALIŞMALARI – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


ÇOK ARAYICI VAKA ÇALIŞMALARI

Kapsamlı araştırma hedeflerinin ve büyük vakaların ve bağlamların üstesinden gelmek için, daha fazla araştırmacıyı ve belki de birkaç üniversitede birden fazla araştırma grubunu dahil ederek vaka çalışması araştırmasını büyütmek gerekebilir. Ayrıca, örneğin, sınırlı bir zaman çerçevesi içinde sonuçlarımızın dış geçerliliğini artırma amacını yerine getirmeye çalışırsak, paralel olarak üstlenerek birden çok vakayı incelemenin ön süresini kısaltmak için daha fazla araştırmacıyı dahil etmeyi seçebiliriz.

Çok araştırmacının örnek olay incelemelerine ölçeklendirerek bilgi yaratma perspektifinden birçok fayda olmasına rağmen, iki bariz dezavantaj vardır: artan maliyet ve araştırma sürecinin artan karmaşıklığı. Maliyet artışının değerli olup olmadığına karar vermek genellikle araştırma sponsoruna kalırken, süreç karmaşıklığı araştırma metodolojisinin artan kapasitesi ile çözülebilir.

Örnek :

Regnell vd., iki farklı üniversiteden 10 araştırmacının dahil olduğu, altı farklı şirketin temsilcileriyle röportaj yapan bir çoklu araştırmacı vaka çalışması yürütmüştür. Araştırma soruları, uygulayıcılarla yapılan 30 görüşmeden elde edilen bir veri toplamasına dayanan Gereksinim Mühendisliği ve Doğrulama ve Doğrulama uyumlaştırmasının kapsamlı alanını kapsamaktadır. Birden çok araştırmacı vaka çalışmaları bağlamına özgü zorluklarla karşılaşıldı, örneğin, araştırmacılar arasındaki uyum ve üretilen araştırma eserleri vb.

Araştırma yöntemlerinin artan boyutu ve karmaşıklığının yanı sıra araştırma sürecinin kendisinin artan karmaşıklığından kaynaklanan bir araştırma yöntemi perspektifinden birkaç zorluk vardır:

Araştırma hedeflerinin hizalanması. Araştırmacı sayısının artması, projeye artan sayıda araştırma ilgisi getiriyor. Araştırma projelerinde kapsamı belirlemek her zaman önemlidir ve daha fazla kaynak tehlikeye atıldıkça daha da önemlidir. Kaynakları odaklanmamış araştırma sorularına yaymanın risklerini en aza indirirken, birçok araştırmacının getirdiği deneyimlerin çokluğu ve genişliğinden en iyi şekilde yararlanmak zordur. REVV çalışmasına yardımcı olan araştırma sorularının formülasyonu üzerinde çok çalışmak. Araştırma sorularının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir bakış açısı hizalama sürecinin sonucu, önceki bölümlerde gösterilmektedir.

Veri toplamanın hizalanması. Veri toplama çeşitli araştırmacılar ve hatta araştırma grupları arasında dağıtılırken, veri toplama yönteminde istenmeyen değişkenliğin ortaya çıkması ve bu da analize karıştırıcı bir faktör getirme riski vardır. Birden çok araştırmacının örnek olay incelemelerini ölçeklendirirken, veri toplama prosedürlerini ve uygulamalarını araştırmacılar ve araştırma grupları arasında uyumlu hale getirmek için çaba harcamak önemlidir. İleriki bölümlerde, bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olmak için açık ve ayrıntılı kodlama kılavuzlarının  ve vaka çalışması protokollerinin nasıl yerleştirildiğini açıklıyoruz.

Veri analizinin hizalanması. Analizin (örneğin, kodlamanın) tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için analiz ve sonraki yorumunun araştırmacılar arasında senkronize edilmesi gerekir. Kısmen, kodlama şemasının yinelemeli bir şekilde oluşturulduğu seçilmiş pilot veri setleri için kodlama gerçekleştirilebilir. Bu, kodlama ilkelerinin nasıl uygulanacağına dair erken bir aşamada paylaşılan bir anlayış sağlayabilir.

Birden çok araştırmacının örnek olay incelemeleri ile harika bir fırsat, birçok perspektifin, uzmanlık alanının ve deneyimin mevcudiyetidir. Bu fırsat, uygun şekilde teşvik edilirse, analizi ve yorumu, daha dar bir yetkinlik kümesiyle mümkün olmayacak yeni bilgilere dönüştürebilir.

Araştırmacılar arasında veri analizinin uyumu, belirli veri öğelerinin geri bildirimlerini ve tartışmalarını teşvik etmek için somut örnekler kullanılarak geliştirilebilir. “Örnek düzeyindeki” tartışmalar (örneğin, belirli veri parçaları) açıklayıcı veya belirli örneklerin verilmediği soyut tartışmalara kıyasla daha verimli olabilir. Genel olarak, analizi araştırma projesi süresince uyumlu tutmak için düzenli aralıklarla fiziksel toplantılar ve yüz yüze çalıştayları, sık görüntülü konferans ve telefon görüşmeleri ile birlikte kullanmanızı öneririz. Birden fazla, işbirliği yapan araştırma grubu fiziksel olarak dağıtılırsa ve sık sık ortak yerleştirilen toplantılar uygun değilse, çevrimiçi video tartışmaları gibi iletişim araçları kabul edilebilir alternatifler olabilir.

Raporlamanın hizalanması. Pek çok araştırmacı dahil olduğunda, proje içinde kararlaştırılan bir yayın stratejisine sahip olmak bile daha önemlidir. Büyük veri kümelerinin kapsamlı veri analizinden elde edilen zengin bir sonuç kümesinin tek bir dergi makalesi biçiminde dahil edilmesi zor olabilir. Sonuçların tutarlı ve ilginç araştırma raporlarına ve eserlere bölünmesi ve bunların ilgili araştırma grupları arasında paylaştırılması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, vaka siteleri sağlayan şirketlerin sayısı arttıkça, bu şirketlerdeki paydaşlardan yayın yapmak için izin alma sürecini planlamaya olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu şirketlerle önceden bir strateji veya politika üzerinde anlaşmak mümkün olabilir veya alternatif olarak, anlaşmanın yayın bazında düzenlenmesi gerekebilir.

SONUÇ

Bu bölümde, vaka çalışması araştırmasını büyütmenin nedenlerini gözden geçirdik ve ölçeklendirmenin meydana geldiği ana boyutlardan bazılarını, yani çalışmanın süresi ve zamansal çözünürlüğünü ele aldık; vaka sayısı; araştırma sorularının, önermelerin, hipotezlerin ve kavramların sayısı; ve araştırmacıların ve araştırma gruplarının sayısı. Bu boyutların her biri, vaka çalışmasının boyutunu ve karmaşıklığını arttırır, ek zorluklar getirir ve bu tür çalışmaları yürütmek için çaba, zaman ve kaynaklar için çıkarımlara sahiptir.

Araştırmacıların ve araştırma gruplarının sayısını artırmak, diğer boyutlardan kaynaklanan boyut ve karmaşıklıktaki artışlara uyum sağlamaya çalışmanın bir yoludur. Örneğin, daha fazla araştırmacıyla, daha uzun bir süre boyunca daha fazla vaka veya vakayı inceleme fırsatı vardır. Araştırmacıların sayısının artması, araştırma hedeflerinin hizalanması, veri toplama, veri analizi ve raporlamayla ilgili bir dizi zorluğu beraberinde getirir. 

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASINI KULLANMA

Yazılım mühendisliği içerisinde vaka çalışmaları ilgi görmeye ve kabul görmeye başlamıştır. Tamamen nitel araştırmalar bile kabul ediliyor ve topluluk “oyuncak” vakalarla gerçek hayattaki vaka çalışmaları arasında ayrım yapmayı öğreniyor. Örnek olaylar farklı amaçlar için kullanılmaya başlandı.

Bu bölümde, vaka çalışması araştırması için farklı kullanım alanlarına değiniyoruz ve ayrıca vaka çalışması araştırmasının gelecekteki gelişimine değiniyoruz. Bu bölüm, vaka çalışması araştırma raporlarının nasıl okunacağını ve gözden geçirileceğini ve bunların yayınlanmasına izin vermek için vaka çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması için hangi kalite kriterlerinin uygulanması gerektiğini ele almaktadır. Bir sonraki bölümde, çeşitli vaka çalışmalarından elde edilen kanıtların ihtiyaçları ve sentezlenmesi için yöntemler detaylandırılmıştır. Vaka çalışmalarının ekonomisi, yani vaka çalışması araştırmasında yatırımın geri dönüşü de tartışılmaktadır. Yazılım mühendisliği için vaka çalışması araştırmasının uzmanlaşması konusu da sonraki  bölümde detaylandırılmıştır. Son olarak, vaka çalışmalarının yazılım süreci iyileştirmede itici güç olarak kullanılması da o bölümde tartışılmıştır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir