Vaka İncelemesi Nedir? (8) – Vaka İnceleme Adımları ve Yazım Önerisi – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (8) – Vaka İnceleme Adımları ve Yazım Önerisi – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır? – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

6 Ağustos 2020 Bir vaka seçin İyi bir vaka çalışması Makalenizi yazarken Makalenizin argümanı Makalenizin sonucunun Nicel veya deneysel araştırma Ödevcim Akademik Teorik bir çerçeve Vaka analizi Vaka Çalışması Vaka İnceleme Adımları veri toplamak 0
Vaka İncelemesi Nedir 8 – Vaka İnceleme Adımları ve Yazım Önerisi – Vaka İncelemesi Nasıl Yapılır – Vaka İncelemesi Örnekleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İnceleme Adımları

1. Adım: Bir vaka seçin

Sorun ifadenizi ve araştırma sorularınızı geliştirdikten sonra, odaklanmak istediğiniz özel durumu seçmeye hazır olmalısınız. İyi bir vaka çalışması aşağıdakileri yapma potansiyeline sahip olmalıdır:

 • Konuya yeni veya beklenmedik bilgiler sunun
 • Mevcut varsayımlara ve teorilere meydan okuma veya karmaşıklaştırma
 • Bir sorunu çözmek için pratik eylem planları önermek
 • Gelecekteki araştırmalar için yeni yönler açın

Nicel veya deneysel araştırmanın aksine, güçlü bir vaka çalışması rastgele veya temsili bir örnek gerektirmez. Aslında, vaka çalışmaları genellikle kasıtlı olarak, araştırma problemine yeni bir ışık tutabilecek olağandışı, ihmal edilmiş veya dıştaki vakalara odaklanmaktadır.

2. Adım: Teorik bir çerçeve oluşturun

Vaka çalışmaları genel teorilerden daha somut detaylara odaklanırken, genellikle alandaki teori ile bazı bağlantıları olmalıdır. Bu şekilde örnek olay incelemesi sadece izole bir tanım olmakla kalmaz, aynı zamanda konuyla ilgili mevcut bilgilere de entegre edilir.

Şunları hedefleyebilir:

 • Bir teoriyi soruşturma altındaki vakayı nasıl açıkladığını göstererek örneklendirmek
 • Birleştirilmesi gereken yeni kavram ve fikirleri ortaya çıkararak bir teoriyi genişletin
 • Yerleşik varsayımlara uymayan daha açık bir vakayı keşfederek bir teoriye meydan okuyun

Vaka analizinizin sağlam bir akademik temele sahip olmasını sağlamak için, konuyla ilgili kaynakların literatür taramasını yapmalı ve teorik bir çerçeve geliştirmelisiniz. Bu, analiz ve yorumunuza rehberlik edecek anahtar kavram ve teorileri tanımlamak anlamına gelir.

3. Adım: Verilerinizi toplayın

Konunuzla ilgili veri toplamak için kullanabileceğiniz birçok farklı araştırma yöntemi vardır. Vaka çalışmaları, birincil ve ikincil kaynakların (örn. Gazete makaleleri, fotoğraflar, resmi kayıtlar) röportajlar, gözlemler ve analizleri gibi yöntemleri kullanarak nitel verilere odaklanma eğilimindedir. Bazen bir vaka çalışması da nicel veriler toplar.

Karışık yöntemler örnek olay örneği

Kırsal bir bölgede bir rüzgar çiftliği gelişimine ilişkin bir örnek olay incelemesi için, istihdam oranları ve iş geliri hakkında nicel veriler toplayabilir, yerel halkın algıları ve deneyimleri hakkında nitel veriler toplayabilir ve gelişimin yerel ve ulusal medya kapsamını analiz edebilirsiniz.

Amaç, davanın ve bağlamının mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.

4. Adım: Vakayı tanımlayın ve analiz edin

Vaka çalışmasını yazarken, konunun mümkün olduğunca eksiksiz bir resmini vermek için ilgili tüm yönleri bir araya getirmeniz gerekir.

Bulgularınızı nasıl bildirdiğiniz, yaptığınız araştırmanın türüne bağlıdır. Bazı vaka çalışmaları, yöntemler, sonuçlar ve tartışma için ayrı bölümler veya bölümler içeren standart bir bilimsel makale veya tez gibi yapılandırılmıştır.

Diğerleri, vakayı çeşitli açılardan araştırmayı ve anlamlarını ve sonuçlarını analiz etmeyi amaçlayan daha fazla anlatı tarzında yazılır (örneğin, metin analizi veya söylem analizi kullanarak).

Bununla birlikte, her durumda, vaka hakkında bağlamsal ayrıntılar verdiğinizden, literatür ve teoriye geri bağladığınızdan ve daha geniş kalıplara veya tartışmalara nasıl uyduğunu tartıştığınızdan emin olun.

Sonuç

Herhangi bir araştırma makalesinde olduğu gibi, sonucunuzu net ve basit bir dilde özetlemelisiniz; Vaka çalışmanızdaki bulguların önceki araştırmalardan nasıl farklı olduğunu veya desteklediğini ve nedenini vurgulayın. Tartışma bölümünü tekrarlamayın. Bunların araştırma problemine nasıl yaklaştığını göstermek için makalede sunulan temel bulguların bir sentezini sağlayın. Tartışma bölümünde henüz yapmadıysanız, vaka çalışmanızın sınırlamalarını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunuzdan emin olun.

Makalenizin sonucunun işlevi:

1) vaka çalışmanızdan elde edilen bulguların desteklediği ana argümanı tekrarlamak;

2) literatürün gözden geçirilmesinden kaynaklanan bir konu, tartışma veya boşlukla ilgili bir vaka çalışması tasarımı kullanarak araştırma problemini takip etmenin bağlamını, arka planını ve gerekliliğini açıkça belirtin; ve

3) okuyucuya şimdi konu hakkında ayrıntılı bilgi verildiği göz önüne alındığında, araştırma probleminizin önemini ikna edici ve özlü bir şekilde yeniden ifade etmek için bir yer sağlamak olmalıdır.

Sonucunuzun uygun olduğundan emin olmak için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Makalenizin argümanı veya amacı karmaşıksa, okuyucunuz için bu noktaları özetlemeniz gerekebilir.
  Sonuçlardan önce, bulgularınızın önemini henüz açıklamadıysanız veya tümevarımsal olarak ilerliyorsanız, ana noktalarınızı tanımlamak ve önemlerini açıklamak için makalenizin sonucunu kullanın.
  Vaka çalışmasının, konuyu giriş tarafından sağlanan bağlama veya vaka çalışması bulgularınızdan çıkan yeni bir bağlam içine döndüren bulgularının ayrıntılı bir değerlendirmesinden ayrıntılı bir düzeye geçin.
 • Yazdığınız disipline veya profesörünüzün tercihlerine bağlı olarak, sonuç paragrafının, uygulamaya ya da makalenin merkezi araştırma problemine uygulandığı şekliyle sunulan kanıtlara ilişkin son yansımalarınızı içerebileceğini unutmayın.
 • Bununla birlikte, araştırdığınız analiz konusu hakkında içsel olmanın doğası, gözlemlerinizi açıkça bu şekilde ifade etmenizi isteyip istemediğinize bağlı olacaktır.

Kaçınılması Gereken Sorunlar

Bir vaka çalışmasının amaçlarından biri, benzer koşullara uygulanan daha geniş eğilimleri ve sorunları anlamak için bir temel oluşturmaktır. Ancak, vaka çalışmanızdan sonuç çıkarırken dikkatli olun. Kanıta dayalı olmalı ve çalışmanın sonuçlarına dayandırılmalıdır; aksi takdirde sadece spekülasyon. Önceki bir örneğe bakıldığında, Azerbaycan’da kız çocuklarının eğitime erişimini iyileştirmede bir faktörün ve bunun diğer Müslüman ülkelerde erişimi iyileştirmek için sahip olabileceği politika sonuçlarının, belgesel yoksa kızların sosyal medyaya erişiminden kaynaklandığını belirtmek yanlış olur. Bunu göstermek için vaka çalışmanızdan kanıtlar. Tutma oranlarının sosyal medyayla ilgilenen kızlar için daha iyi olduğuna dair anekdotsal kanıtlar olabilir, ancak bu gözlem sadece daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve bunun orijinal araştırma gündeminizin bir parçası olmaması durumunda kesin bir bulgu olmayacaktır.

Sınırlamaların Belgelenmemesi

Hiçbir vaka, bir araştırma problemi hakkında anlaşılması gereken her şeyi açıklamayacaktır. Bu nedenle, tıpkı genel bir araştırma çalışmasının sınırlamalarını açıkça belirtmeniz gerektiği gibi, analiz konusundaki doğal sınırlamaları tanımlamanız gerekir. Örneğin, kadınların Uganda’daki bir köyde su tasarrufu ihtiyacını nasıl kavramsallaştırdıklarını incelemek durumunda diğer kültürel bağlamlarda veya nehirlerden veya göllerden gelen tatlı suyun bol olduğu alanlarda sınırlı uygulama olabilir ve bu nedenle koruma, korumaktan farklı anlaşılır. kıt bir kaynağa erişim.

Tüm Olası Çıkarımların Ekstre Edilmemesi

Tıpkı vaka çalışması bulgularınızda aşırı genelleme yapmak istemediğiniz gibi, bulgularınızdan elde edilen tüm olası sonuçları veya önerileri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunu yapmazsanız, özellikle vaka çalışması araştırmanızdan net bir sonuç elde edemediyseniz, okuyucunuz analizinizin geçerliliğini sorgulayabilir. Örneğin, demiryolu geçidindeki kazayı nerede ve ne tür uyarı sinyallerinin bulunması gerektiğini incelemek için hız sınırı tabelalarını ve uyarı sinyallerini dikkate almayı başaramadınız. Vaka çalışmanızı tasarlarken, sorunun tüm yönlerini iyice ele aldığınızdan ve analizinizde okuyucunun sonuçları sorgulamasını sağlayan boşluklar bırakmadığınızdan emin olun.

Yazım Önerisi

Vaka Çalışması Hakkında En Az Beş Yanlış Bilinen Bilgi

Sosyal bilimler vaka çalışmaları genellikle rastgele seçilmediğinden ve bulgular daha büyük popülasyonlara genelleştirilemediğinden yeni bilgi yaratma yetenekleriyle sınırlı olarak algılanmaktadır. Flyvbjerg vaka çalışması araştırmasıyla ilgili beş yanlış anlaşılmayı inceler ve her birini sistematik olarak “düzeltir”. 

Yanlış anlama 1: Genel, teorik [bağlamdan bağımsız bilgi, somut, pratik (bağlama bağlı) bilgiden daha değerlidir.
Yanlış Anlama 2: Bireysel bir dava temelinde genelleme yapılamaz; bu nedenle, vaka çalışması bilimsel gelişime katkıda bulunamaz.
Yanlış Anlama 3: Vaka çalışması hipotez üretmek için en kullanışlıdır; yani, toplam araştırma sürecinin ilk aşamasında, diğer yöntemler hipotez testi ve teori oluşturma için daha uygundur.
Yanlış Anlama 4: Vaka çalışması, doğrulamaya yönelik bir önyargı, yani araştırmacının önyargılı düşüncelerini doğrulama eğilimi içerir.
Yanlış Anlama 5: Spesifik vaka çalışmaları temelinde genel önermeler ve teoriler özetlemek ve geliştirmek genellikle zordur.

Makalenizi yazarken, bu kavram yanılgılarını nasıl ele aldığınız hakkında introspektif olarak düşünün çünkü bunu yapmak, vaka seçimi, mevcut varsayımların test edilmesi ve sorgulanması, temel bulguların yorumlanması ve vaka sonuçlarının toplamı. Bir vaka çalışması araştırma kağıdını, araştırma konunuza uygulanan analiz konunuzun spesifik özellikleri ve temel özellikleri hakkında eksiksiz ve derinlemesine bir anlatı olarak düşünün.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir