Vaka İncelemesi Örnekleri (10) – PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (10) – PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

26 Ağustos 2020 Açıklayıcı Çalışma Beşinci vaka çalışması Doğrulayıcı Çalışma Dördüncü vaka döngüsü İlk araştırma döngüsü Keşif Çalışması Niteliksel veriler Ödevcim Akademik Örnek olay incelemesi için resmi bir vaka çalışması pratik ve diğeri teorik Vaka çalışmasına başlarken vaka çalışmasını başlatırken Vaka İncelemesi Örnekleri (10) – PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Veri analizi her döngüde Veri Toplama Verileri ve analizleri bir özellik yazılım geliştirme projesinden verileri analiz ettik 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (10) – PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Araştırma Soruları

Araştırma, biri pratik ve diğeri teorik olmak üzere iki hedef belirledi. Pratik araştırma hedefi, şirkete test sürecinin kantitatif kalite yönetimi için araçlar sağlamak, örneğin testin ne zaman durdurulacağı veya bir ürünün piyasaya sürüleceği gibi kararları desteklemekti. Teorik amaç, sırasıyla Fenton ve Ohlsson ve Stringfellow ve Andrews tarafından yapılan çalışmaları yeni bağlamlarda tekrarlamaktı.

PLANLAMA

Veri Toplama Yöntemleri

Vaka çalışması, üniversite ile çalışılan şirket arasında bir çerçeve işbirliği programı dahilinde yürütülmüştür. Gizlilik ve yayın konuları bir sözleşmeyle düzenlenmiştir. Doktora öğrencisi, şirket çalışanları ile aynı düzeyde şirket tesislerine ve veri tabanlarına erişim sağladı.

Vaka çalışmasına başlarken, kaç tane yinelemenin yapılması gerektiğine karar verilmedi, sadece çalışmanın sürekli geribildirim ile yinelemeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine karar verildi. Önceki yazıdaki yinelemelerin özeti bu nedenle tam bir plandan ziyade döngü bazında tanımlanmıştır.

İlk araştırma döngüsünde, geliştirme süreci ve uygulamaları hakkında genel bir anlayış sağlamak için resmi olmayan görüşmeler yapıldı. Veriler toplantı notları olarak toplandı. Görüşmelerden elde edilen bulgular, nitel bir süreç modelinde derlendi.

Daha sonraki yinelemelerde, şirket veri tabanlarından ve belgelerinden gelen veriler ana kaynağı oluşturdu. Veritabanı sorguları yalnızca hata yönetim sistemine değil, aynı zamanda bazı verileri nirengi yapmak için idari sistemlere de tanımlandı. Örneğin, hata raporları, test aşamasını (işlev testi, sistem testi) anlatan bir girişe sahipti ve şirketin kurumsal bilgileri, işlev testindeki bir hata raporunu düzenleyen kişinin aslında bir işlev test cihazı olarak çalışıp çalışmadığını çapraz kontrol etmek için kullanıldı. Proje başlangıç ​​ve teslim tarihleri ​​gibi belirli olayların tarihleri ​​hakkında bilgi almak için proje raporları çalışıldı.

Vaka Seçim Stratejisi

Ana özellikleri aşağıda belirtilen üç ayrı yazılım geliştirme projesinden verileri analiz ettik.
Projelerden ikisi gelişen uygulama projeleri olan tüketici ürünlerdi. Bir proje, ortaya çıkan ürünün diğer tüketici ürünlerinde bir platform olarak kullanıldığı dahili bir platform projesidir. Proje 1 ve 3 uygulama tipi projelerdir, proje 2 ise platform projesidir. Bir proje yaklaşık 1 yıldır yürütülüyor.

Proje 1 için veriler geriye dönük olarak (post hoc) problem raporlama veritabanından toplanırken, proje 2 ve 3 için veriler projeler çalışırken (çevrimiçi) toplanmıştır. İnsanlar şu anda projelerde çalıştığı için çevrimiçi yaklaşım, yorumlama ve açıklama konusunda yardım almayı kolaylaştırdı. Ancak post hoc projesi birkaç ay önce bitirildi, bu nedenle çoğu kişi yeni projelerde çalışmasına rağmen şirkette kaldı.

Vaka Çalışması Protokolü

Örnek olay incelemesi için resmi bir vaka çalışması protokolü geliştirilmemiştir. Ancak, araştırmacılar geri bildirim toplantılarında toplanan verilerin, yapılan analizlerin ve ortaya çıkan ve çözülen sorunların bir kaydını tuttu.

Etik Hususlar

Araştırma kısmen, özellikler arasındaki kusur modellerinde benzerlikler ve farklılıklar bulmakla ilgiliydi. Özellik ekiplerinden bazıları daha sonra kendilerini diğerleriyle kıyaslamak istedi. Ancak özelliklerin teknik özellikleri farklı olduğu için yan yana karşılaştırılması mümkün olmadı. Verileri ve analizleri bir özellik seviyesinde yayınladık, ancak neyin iyi neyin kötü olduğuna ilişkin koşulların farklı özellikler için farklı olabileceğini çok net bir şekilde belirttik.

Veri Toplama

Başlangıçta, vaka çalışmasını başlatırken kapsam çok genişti. Amaç, Berling ve diğerleri tarafından yapılan çalışmaya benzer şekilde, test sürecini analiz etmek için bir yazılım süreci simülasyon modeli geliştirmekti. Ne yazık ki, çoğunlukla nicel bilgilere dayalı bir model oluşturma hedefine ulaşılamadı. O zaman mevcut bilgiler, modeli gerekli soyutlama düzeyinde inşa etmek için yeterli olmadığından ve amaç, ne olabileceğine bağlı olarak sürecin daha genel bir analizine doğru kayması gerektiğinden, kapsamın çok büyük olduğu ortaya çıktı. şirketin kusur yönetimi veri tabanından ve diğer arşiv kaynaklarından toplanır.

Keşif Çalışması

Daha sonra, keşif amaçlı bir vaka çalışmasının ikinci döngüsü başlatıldı. Çalışılan nesne hakkında bilgi edinmek için iki projeden özellikle kusur raporları şeklinde nicel bilgiler toplanmıştır. Elde edilen kusur dağılımları zaman içinde analiz edildi ve davranış, belirli olaylar ve test faaliyetlerine göre analiz edildi.

Üçüncü döngüde, ikinci döngüdeki ile aynı hata raporları ayrıca analiz edildi. Kusurların bulunduğu özellik olan yeni bir özellik analiz birimi olarak kullanıldı. Yaklaşım hala araştırıcıydı ve analizler çubuk grafikler şeklinde açıklayıcıydı. Bulgular, vaka çalışması sürecinin sunum aşamasında kuruma geri beslendi ve elde edilen hata dağılımlarına ilişkin nitel bilgilerle tartışıldı ve genişletildi.

Doğrulayıcı Çalışma

Dördüncü vaka döngüsü doğrulayıcı bir yaklaşım kullandı. Üçüncü bir projeden nicel bilgi toplandı. Döngü 2 ve 3’te elde edilen hata dağılımları, önceki döngülerde gözlemlenen eğilimlerin burada da bulunup bulunmadığını araştırmak için üçüncü projenin kusur raporları ile karşılaştırıldı. Analiz ve yorumlama esas olarak istatistiksel analizlere ve hipotez testlerine dayanıyordu.

Açıklayıcı Çalışma

Beşinci vaka çalışması döngüsü açıklayıcı bir yaklaşım benimsedi. Bu döngü gerçekte birkaç alt döngüye ayrılabilir. Alt proje gruplarını karakterize etmek ve davranışlarını açıklamak için nitel bilgiler toplandı. Niteliksel veriler, hata raporları veri tabanından elde edilen verileri tamamlayıcı nitelikteydi ve örneğin veri dalgalanmasını doğru bir şekilde yorumlamak ve projeler arasındaki farklılıkları açıklığa kavuşturmak için açıklayıcı amaçlar için kullanıldı.

Son iki vaka çalışması döngüsü de açıklayıcıydı ve gelecekteki davranışı açıklayabilecek ve tahmin edebilecek tahmin modelleri bulmak amacıyla. Başlangıç ​​olarak, önceki döngülerde gözlemlenen hata dağılımlarına dayanarak, bir projede beklenecek kusur sayısının basit bir tahmin modeli tanımlandı. Daha sonra, yazılım güvenilirliği büyüme modelleri kusur dağılımlarına uygulandı ve bu modellerin uygun tahminler verme yeteneği değerlendirildi ve vaka çalışması döngüsü 6’daki daha basit yaklaşımla karşılaştırıldı.

VERİ ANALİZİ

Veri analizi her döngüde gerçekleştirildi ve çoğunlukla tanımlayıcı istatistikleri içeriyordu. Nitel veriler çoğunlukla belirli nicel gözlemlerle bağlantılıydı ve bu nedenle nitel verilerin ayrı bir analizi yapılmadı. Son döngüden sonra, hata dağılımları ve yazılım güvenilirliği büyüme modelleri üzerine önceki çalışmaları tekrarlamak için nicel verilerin ayrı bir analizi yapıldı.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir