Vaka İncelemesi Örnekleri (13) – Veri Analizi Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (13) – Veri Analizi Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

29 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi Örnekleri (13) – Veri Analizi Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (13) – Veri Analizi Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Veri Analizi Yöntemleri

Değerlendirmenin şirkete maliyeti ve faydaları ile ilgili ekonomik argümanın araştırılması için veriler çeşitli şekillerde analiz edildi. Değerlendirici, şirketteki personelden nitel bilgiler toplayarak ve yine şirketteki personelden tahminler toplayarak RMT’nin ölçülebilir faydalarını tahmin ederek bir RMT’nin ölçülemeyen faydalarını tanımladı. Değerlendirici ayrıca, değerlendirmenin kendisinin maliyetlerini (esas olarak harcanan günlük bir çaba maliyetini) ve yazılımı uygulama ve sürdürme maliyetlerini (örneğin, lisans maliyetleri, eğitim ve destek maliyetleri) hesapladı ve daha sonra, RMT için benimsenen tahmini maliyetlerin “ikinci” RMT için tahmin edilen maliyetlerle karşılaştırılması.

Vaka Seçim Stratejisi

Vakanın kendisi mevcudiyet temelinde seçilmiştir, yani KTP projesi, RMT’lerin bir değerlendirmesini yapma ve bu değerlendirme sürecini inceleme fırsatı sundu. Analiz birimlerinin belirlenmesi ve seçimi daha sonra değerlendirme sırasında alınan kararlarla belirlendi. Örneğin, değerlendirme metodolojisi olarak DESMET’in seçimi ve ana değerlendirme metotları olarak özellik analiz metotlarının seçimi, çeşitli hedefler ve kısıtlamalar nedeniyle meydana gelmiştir. RMT’lerin seçimi, RMT’leri belirlemek ve seçmek için geliştirilen çeşitli kriterlere dayanıyordu.

Veri seçme stratejisi, öncelikle aşağıda listelenen faaliyetler ve DESMET özellik analizi yöntemlerinin kılavuzları tarafından yönlendirilmiştir.

Çoğaltma Stratejisi

Daha önce yapılmış karşılaştırılabilir RMT değerlendirmesi ve hatta diğer teknolojiler için karşılaştırılabilir değerlendirmeler olmadığı temelinde bir replikasyon stratejisi yoktu. Ayrıca, bu tür değerlendirmeler muhtemelen hızla güncelliğini yitirecektir; bu nedenle, çalışmanın tasarımı yeniden kullanılabilirken, bir çalışmanın sonuçları farklı olabilir. Bu nedenle, RMT’lerin değerlendirilmesiyle ilgili gelecek vaka çalışmalarının, şu anda bu alanda sınırlı teori olmasına rağmen, teorik bir tekrarlama stratejisini benimseme olasılığı yüksektir.

Kalite Güvencesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik

Toplanan verilerin şirketteki geniş bir paydaş yelpazesini temsil etmesini sağlamaya yardımcı olmak için, bir dizi kullanıcı grubu belirlendi ve bu kullanıcı gruplarından kişilere anketleri doldurmaları ve ara sonuçları gözden geçirmeleri için yaklaşıldı. Kullanıcı gruplarının ve rollerinin bir özeti aşağıda verilmiştir.

Şirketteki Kullanıcı Grupları ve Rolleri

 • Analistler
  Gereksinimlerin ortaya çıkarılması, analizi, belirtilmesi, doğrulanması ve yönetimi. Doğrudan etkileşim.

 

 • Ürün ve Proje Yöneticileri
  Durum raporlama, izlenebilirlik raporlama, önceliklendirme Bazı doğrudan etkileşim.

 

 • Mimarlar
  Tasarım ve mimari eserler yaratmak. Dolaylı etkileşim.

 

 • Geliştiriciler
  Gereksinimleri sisteme uygulamak ve muhtemelen tasarım eserleri oluşturmak. Dolaylı etkileşim.

 

 • Testçiler
  Test komut dosyası yapıları oluşturma. Dolaylı etkileşim.

 

 • Müşteri desteği
  Serbest bırakılan ürünleri desteklemek, gereksinimler hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Dolaylı etkileşim.

 

 • Danışmanlar ve Satış
  Müşterilerle etkileşim kurmak. Dolaylı etkileşim.

DESMET, özellik analizinin öznel değerlendirmelere ve değerlendiriciler arasındaki tutarsızlıklara eğilimli olduğunun farkındadır. Değerlendiricinin her bir RMT’nin özelliklerine ilişkin subjektif “puanlamasının” titizliğini artırmaya yardımcı olmak için, daha önce 1Spatial tarafından tamamlanan eski bir projeden alınan bir dizi gereksinim, değerlendirme için test verileri olarak kullanıldı. Başka bir deyişle, gereksinim analistlerinin bir dizi gereksinimi yönetmek için ilgili RMT’yi kullanması durumunda değerlendirici bir durumu simüle etmeye çalıştı.

Her araç için kısa değerlendirme süresi nedeniyle, RMT’nin kararlılığına ilişkin varsayımlarda bulunulması gerekiyordu. Aracı kullanan tek bir değerlendiriciyle, aynı anda aynı proje üzerinde çalışan birden çok kullanıcıyı titizlikle test etme fırsatı yoktu. Bu, yapılması gereken önemli ve riskli bir varsayımdı ve kaynakların mevcudiyeti nedeniyle yapılması gerekiyordu. Araçların değerlendirme kopyaları çoğunlukla tek sabit lisanslardı ve bu da eşzamanlılığı test etme fırsatı vermedi. Bu nedenle, kaynaklar üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle değerlendirici, RMT’nin istikrarı hakkında varsayımlarda bulunmak zorunda kalmıştır.

Tek bir değerlendiriciyle, yanlılık ve ihmal hataları riski vardır. Örneğin, değerlendiricinin bazı işlevleri eksik değerlendirmiş veya aşırı değerlendirmiş olması, bunun sonucunda bir RMT’nin altının çizilmesi veya yanlış bir şekilde fazla puanlanması mümkündür. Buradaki çıkarımlardan biri, bir RMT’nin aslında kaldırıldığında daha fazla değerlendirme için saklanması gerektiği ve tersine, bir RMT’nin aslında alıkonulduğunda kaldırılmış olması gerektiğidir. Ticari ortamın zaman ve kaynak kısıtlamaları göz önüne alındığında, değerlendirmenin öznelliğine ve titizliğine ilişkin varsayımlar yapılmalıdır.

VERİ TOPLAMA

Veriler aşağıdaki şekillerde toplanmıştır:

• Şirket bünyesinde bir araya gelme, analiz etme ve ihtiyaçların yönetilmesi için uygulama durumu ön araştırması yapılmıştır. Şirkette çeşitli görevlere sahip on dört çalışan bir anket doldurdu. Sorunların, etkilerinin, zayıf alanlarının ve ihtiyaçların niteliksel bir özeti oluşturuldu.

• Şirket çalışanları ile beş yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler kaydedilmedi veya yazıya dökülmedi. Bunun yerine değerlendirici görüşmeler sırasında notlar aldı.

• Her tanımlanmış bir grup, ilk özellik listesinigörüntüleyerek seçildi ve ayrıntılandırma için geri bildirim sağladı. Bu incelemenin tamamlanmasının ardından, değerlendirme 32 özelliğe karar vermişti.

• Önem ve uygunluğuna göre seçilen veya 32 özelliğe sahip gruplardan sekiz temsilci seçilmiştir.

• Bir değerlendirme sayfası, nitel bilgilerle birlikte ürünün öznel bir sıralamasını içeren, değerlendirici tarafından değerlendirilmiş RMT tarafından tamamlanmıştır. Puan cetvellerinin ve nitel yorumların analizi daha sonra şirkete RMT tavsiyesi için temel oluşturdu. Puan cetveli nitel verilerle birlikte tamamlanırken, değerlendirici RMT’nin deneme sürümünü şirkette daha önce tamamlanmış projeden eski verilerle doldurdu.

• Öngörülen RMTwas konuşlandırıldıktan sonra, değerlendirici şirketteki altı çalışanla yapılandırılmış görüşmeler topladı. Her görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Ön karar değerlendirmesinde olduğu gibi, adayların örneklemi şirketteki farklı departmanları temsil ediyordu ve benimsenen RMT’nin farklı kullanıcı türlerini içeriyordu. Altı görüşülen kişiden üçü, karar öncesi değerlendirme sırasında da görüşülmüş, bu da karar öncesi ve sonrası görüşleri araştırma fırsatı sağladı. Yine, görüşmelerin hiçbiri kaydedilmedi veya yazıya dökülmedi; bunun yerine değerlendirici görüşmelerde notlar almıştır.

• Değerlendirici, altı dağıtım sonrası görüşme için görüşme şablonunun gözden geçirilmiş bir versiyonunu kullanarak, alternatif, pazar lideri bir RMT kullanan şirketin üç müşterisinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yine, görüşmelerin hiçbiri kaydedilmedi veya yazıya dökülmedi; bunun yerine değerlendirici görüşmelerde notlar almıştır.

• Satış öncesi, satış sonrası ve eğitim sonrası sırasında şirket tarafından sorulan soruları desteklemek için RMT satıcısından yanıt sürelerinin nicel bir analizi sunulmuştur.

• Değerlendirici, ön karardan dağıtım sonrası eğitim ve değerlendirmeye kadar tüm değerlendirmenin maliyetlerini tahmin etti. Bu tahmin, çaba ve yazılım maliyetlerini karşıladı. Şirketin o sırada bir analist için bir müşteriden aldığı miktar olduğundan, günlük 450 £ nominal bir oran kullanılmıştır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir