Vaka İncelemesi Örnekleri (16) – Teorik Referans Çerçevesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (16) – Teorik Referans Çerçevesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

31 Ağustos 2020 Çalışmanın kapsamı Gereksinim mühendisliği uygulamalarında ölçeğin zorlukları Gereksinimleri ve testleri bağlamadaki en iyi uygulamalar Hangi araştırma soruları Ödevcim Akademik organizasyondaki insanlar resmi bir vaka çalışması REVV vaka çalışması tasarlanan birçok araştırma sorusu Vaka İncelemesi Örnekleri (16) – Teorik Referans Çerçevesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (16) – Teorik Referans Çerçevesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Teorik Referans Çerçevesi

Vaka çalışması tasarımından önceki literatür taramasında, Damian ve Chisan, Post ve diğerleri de dahil olmak üzere, gereksinimleri bağlama ve test etme üzerine önceki çalışmayla karşılaştık. ve Uusitalo vd. Uusitalo vd. Gereksinimleri ve testleri bağlamadaki en iyi uygulamaları araştırmak için bir dizi röportaj gerçekleştirdi. Bağlantı gereksinimleri ve doğrulamanın önemi, Post ve diğerleri tarafından da vurgulanmaktadır. Gereksinim mühendisliği uygulamalarında ölçeğin zorlukları Regnell ve diğerleri tarafından tartışılmıştır. Yazılım geliştirmenin alt süreçleri arasındaki iletişim boşlukları, Bjarnason ve diğerleri tarafından aşırı kapsama için bir itici güç olarak belirtilmiştir.

Bu çalışmada, çalışmamızı tasarlarken mevcut çalışmayı geliştirmeye ve Şekil 14.2’deki kavramsal modelde gösterildiği gibi YG ve V&V hizalamasının daha geniş bir yönünü dikkate alacak şekilde genişletmeye karar verdik. Mevcut çalışma, sonuçları ilişkilendirebileceğimiz referanslar olarak da hareket edecek. Ayrıca tasarım kararlarımızdan bazılarını, örneğin, sağlam bir sürüm kontrolü altında olan resmi bir vaka çalışması protokolüne sahip olmamanın sakıncalarını öğrendiğimiz Regnell ve diğerleri tarafından yapılan önceki bazı vaka çalışmalarından elde ettiğimiz genel metodolojik deneyimimize dayandırdık. 

Çalışmanın kapsamını, örneğin organizasyondaki insanlar arasındaki süreçleri ve iletişimi içerecek şekilde genişletirken, teorik referans çerçevesi de çok geniş olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, gelecekteki sonuçlarımızın ışığında, literatür taramasını izlenebilirlik, ürün hattı mühendisliği ve gelişim gibi genel konulara göre genişletme ihtiyacını tahmin ediyoruz. Genişletilmiş literatür taraması, en azından bir dereceye kadar YE ve V&V uyumuyla ilgili olan araştırma alanlarındaki ampirik çalışmaları kapsamaya çalışmalıdır. Nitekim, yinelemeli veri toplama ve analiz yolculuğumuz sırasında, RE ve V&V hizalama fenomeni ile yazılım mühendisliğinin diğer araştırma alanları arasında birçok ilişki bulduk.

Araştırma soruları

REVV çalışmasının araştırma soruları, tasarlanan birçok araştırma sorusunun bir alt kümesini gösteren Tablo 14.1’de özetlenmiştir. Gerçekte neyin araştırılacağına dair tüm araştırmacılar arasında ortak bir görüş tanımlama sürecinde bazı araştırma soruları terk edildi ve bazıları birleştirildi veya başka bir şekilde yeniden ifade edildi. İyi biçimlendirilmiş bir dizi araştırma sorusuna ulaşma süreci, genel olarak yaratıcı ve yinelemeli bir faaliyettir ve çeşitli deneyimler ve hedeflere sahip birçok araştırmacının bir anlaşma için çalıştığı REVV çalışmasında özellikle vurgulanmıştır. Tartışmalar, gerekçe, amaç ve teorik referans çerçevesi dahil olmak üzere birçok farklı yönü içeriyordu.

İkincisi, araştırma sorularının daha önce araştırılanları hesaba katması gerektiğini ve daha sonra bir araştırma sorusu mevcut bir çalışmanınkine benziyorsa, tekrarlama veya aktarılabilirlik yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini gerektirir. REVV çalışmasında, bildiğimiz kadarıyla, RE ve V&V uyum fenomeni üzerine bu kapsamlı kapsamı içeren daha önce hiçbir çalışma yoktu, ancak tartışmamızda hangi kapsamı seçtiğimize bağlı olarak, araştırma soruları ya çok geniş ve genel ya da çok dar ve özel. Soyutlama seviyesine göre iyi bir denge bulmaya çalıştık ve aşağıda gösterildiği gibi iki seviyeli bir soru yapısına ulaştık.

Hangi araştırma sorularının seçileceği konusundaki tartışmalarımızda, katılımcı doktora adaylarının kişi saatleri, bütçe ve doktora tezi hedefleri gibi tahmini mevcut kaynaklar gibi daha yumuşak konular da rol oynadı. Tüm bu konuların dengelenmesi gerekiyordu ve bu dengenin sadece araştırma sorularının formülasyonunda değil, aynı zamanda planlama ve yinelemeli veri toplamada da dikkate alınması gerekiyordu. Sonuç olarak, ön bulgular bize fenomeni daha iyi anlamamızı sağladığından, araştırma sorularımızı da yinelemek zorunda kaldık.

Çalışmanın bu yinelemeli doğası hayati öneme sahipti, çünkü aksi takdirde tüm araştırma kaynaklarımızı önceden çok az şey bildiğimiz önceden planlanmış bir yöne yatırma riskini alırdık. Küçük yinelemelerde ve sık değişikliklerde sıkışıp kalmaktan kaçınmak, genel bir plan yapmadan fazladan çalışmaya neden olmak istiyorduk. Aynı zamanda, kapsamımız belirsiz bir şekilde anlaşıldığından ve veri toplama ve analizinin bizi nereye götüreceğini önceden bilmediğimiz için genel planımızın esnek olması gerekiyordu.

Araştırma soruları, mecbur olduklarını hissettiğimizde yeniden gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir. Bunun gibi büyük bir çalışmada, örneğin bilimsel makaleler yazarken, raporlama aşamasında bile araştırma sorularını sık sık yineliyoruz. Özellikle, bir analiz parçasının kısmi bir sonucu üzerine kağıt yazarken, araştırma sorularının net bir formülasyonunun okuyucuya rapor edilen çalışmanın (alt) hedeflerini iyi bir şekilde nasıl anlayabileceğini düşünmemiz gerekir. Bir şirkete ve bir (iyileştirilmiş) araştırma sorusuna odaklanan çalışmadan ilk makaleyi yazdığımızda durum buydu: Büyük ölçekli bir endüstriyel bağlamda RE-V & V hizalamasının zorlukları nelerdir? Daha sonra, daha ayrıntılı araştırma sorularının bir temsili olarak mülakat aracına bir genel bakışı yazımıza eklemeyi seçtik.

REVV Çalışmasında Tanımlanan Araştırma Sorularının Alt Kümesi

Ana Araştırma Soruları – Alt Sorular

  • RE-V & V hizalamasında mevcut uygulama durumu nedir?
  • Yenilenebilir enerjide V&V ile ilgili zorluklar nelerdir?
  • Yenilenebilir Enerji ile ilgili V & D’deki zorluklar nelerdir?
  • RE-V & V uyumu ile ilgili yapılar, süreçler ve roller nelerdir? RE – V & V hizalaması, ürün hattı mühendisliği, dış kaynak kullanımı ve açık kaynak geliştirme modlarıyla nasıl ilişkilidir?
  • RE-V & V uyumunda gelecekte aranan durum nedir?
  • Mevcut uyum nasıl geliştirilebilir?
  • Geliştirilmiş bir RE-V & V uyumlaştırmasının beklenen faydaları nelerdir? RE – V & V hizalaması nasıl ölçülebilir?

PLANLAMA

REVV vaka çalışmasının planlaması, hedeflerimiz ve araştırma sorularımız, örneğin mülakat kılavuzunu etkilediğinden, tasarımla yinelemeli bir şekilde iç içe geçmişti. Temelde, aynı anda iki düzeyde planlama ve tasarımla uğraşıyorduk: (1) endüstri ortağımız ve araştırma programı liderimizle yakın etkileşim içinde olan üst düzey tasarım ve (2) esas olarak araştırmacılar arasındaki tartışmalarda gerçekleştirilen ayrıntılı tasarım ve planlamadır.

REVV çalışmasının büyük ölçekli doğası, sürece birçok paydaş hedefinin ve perspektifinin dahil edilmesini gerektirdi; bu, hem mevcut büyük deneyim havuzu nedeniyle bir avantaj hem de verimlilik açısından bir dezavantajdı. Proje lideri, planlama sürecini devam ettirmek için birkaç kez bazı paydaşların hedeflerini veya bakış açılarını dışlayan kararlar almak zorunda kaldı. Dahası, iki ana üniversite bölgesi ile görüşülen şirketlerin beş sanayi bölgesi üzerindeki coğrafi dağılım, etkili bir fikir birliği oluşturmaya yardımcı olabilecek koridor ve kahve molası konuşmalarını ciddi şekilde engelledi. (Bu engel, küresel dağıtılmış geliştirmenin yazılım mühendisliği sorununa benzer.)

İlk planımız yazılı belgeler ve slayt sunumları şeklinde belgelendi. Şekil 14.3, planımızın ve çıktılarının son versiyonunun bir temsilini göstermektedir. Şekil ayrıca yinelemenin nasıl gerçekleştiğini de gösterir. Şekilde sunulan faaliyetler, şelale benzeri bir süreçteki adımlar olarak değil, karşılıklı bağımlılıkları olan paralel faaliyetler olarak yorumlanmalıdır. Şeklin sol tarafına yönelik aktiviteler, şeklin sağ tarafındaki aktivitelere kıyasla erken dönemde daha fazla çaba dağılımını tüketmiştir.

Şekil 14.3’te gösterilen plan, kabaca bu beş ana faaliyetle eşleştirilebilen çalışma paketlerini içeriyordu:

1. Üst düzey tasarım
2. Ayrıntılı tasarım ve planlama
3. Veri toplama
4. Veri analizi
5. Raporlama

 

ŞEKİL 14.3 Hem küçük yinelemelerde hem de geri izlemelerde ve ayrıca üç ana yinelemede gerçekleştirilen adımlara genel bakış.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir