Vaka İncelemesi Örnekleri (17) – Veri Toplama Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (17) – Veri Toplama Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

31 Ağustos 2020 Ödevcim Akademik REVV Çalışmasındaki Mülakat Kılavuzunun Adımları ve Konuları REVV vaka çalışması projesi REVV Vaka Çalışması Protokolünün Ana Bölümlerine Genel Bakış Vaka İncelemesi Örnekleri (17) – Veri Toplama Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Yazılım gereksinimleri 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (17) – Veri Toplama Yöntemleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Veri Toplama Yöntemleri

Bu çalışmadaki ana bilgi kaynağı, vaka çalışması şirketlerinde seçilmiş uygulayıcılarla yaptığımız yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Görüşmecinin araştırma sorularının işlendiğini kontrol etmesine ve görüşmeyi yarı yapılandırılmış tutmasına yardımcı olmak için soru alanlarını içeren bir görüşme rehberi tasarladık.

REVV Çalışmasındaki Mülakat Kılavuzunun Adımları ve Konuları

  • Muvafakat bilgilendirme mektubu gösterilir, açıklanır ve görüşülen kişiye verilir.
  • Giriş: görüşülen kişinin iş durumunun tartışılması.
  • Görüşmeciler, projenin üst düzey hedeflerini kısaca sunar. Görüşmeciler, görüşülen kişinin RE-V & V uyumu hakkındaki görüşünü soruyor.
  • Görüşmeciler, kavramsal model tarafından tanımlanan RE-V & V uyum fenomeninin ilk araştırma görünümünü sunar ve görüşülen kişiden bu resmi görüşülen kişinin şirketine eşleştirmesini ister.
  • Gereksinimler ve testlerle ilgili genel sorular.
  • Kalite ve fonksiyonel gereksinimlerin değerlendirilmesi ile ilgili sorular. Uyum testi gereksinimleriyle ilgili sorular.
  • Değişim yönetimi ile ilgili sorularla ilgili sorular. Geri bildirim toplama ve ölçmeye ilişkin sorular.
  • Görüşmeciler olası çözümleri ve fikirleri sorarlar. Sonuçlar.
  • Son sözler.

REVV çalışması tasarım aşamasında oluşturulan mülakat kılavuzu, 12 adıma bölünmüş mülakatlar sırasında sorulacak 30 soruyu içeren bir belgeydi. Tablo 14.2’de görüldüğü üzere mülakat kılavuzu, yarı yapılandırılmış yaklaşım doğrultusunda görüşmecinin iradesine göre yürütülebilmesine rağmen 11 adım içermektedir. Bir görüşme, bilginin gizli olduğunu ve görüşülen kişinin görüşmeye katılmanın kısıtlı olmadığını belirten bir onay bilgi mektubu göndererek başlayabilir.

Bundan sonra, görüşülen kişinin çalışma durumuna ilişkin bir dizi ısınma sorusu var. Bunları, araştırmacılar tarafından konuyu ve terminolojiyi açıklamak için kullanılan kavramsal modelin gösterildiği bir adım izler. 5-10. Adımlarda, etki alanını ayrıntılı olarak incelemek için tasarlanmış sorular vardır; örneğin, yapılar, kalite gereksinimleri ve gereksinimler ile testler arasındaki uyumla ilgili sorular sorulur.

Bu adımlar, görüşülen kişilere gösterilecek temel performans göstergeleri ve senaryoları hakkında sorular içerir. Mülakat kılavuzu, olası çözümler ve fikirler hakkında soruların ve nihai soruların sorulduğu son iki adımla sona erer. Görüşme kılavuzunun sırayla veya soruların özel ifadeleriyle ilgili herhangi bir kısıtlaması yoktu. Bunun yerine, belirli görüşme olayına ve görüşülen kişiyle özel diyaloğa uyarlandı.

Görüşme kılavuzu aşağıda özetlenmiştir. Mülakat kılavuzunun tamamı da verilmektedir.

Vaka Seçim Stratejisi

Çalışma bağlamında şirketleri seçmede bir strateji, sonuçların genelleştirilebileceği bir bağlama sahip olmak için maksimum varyasyon örneklemesidir. 

Diğer bir strateji de kolaylık örneklemesidir, yani karşılıklı güvene dayalı olarak araştırmanın erişebileceği endüstriyel işbirliği ağından şirketler seçmektir. Bu çalışmada, boyut, işlem türü, uygulama alanı ve ürün türü açısından çeşitli şirketleri hedefleyen her iki stratejinin bir kombinasyonunu seçtik. Araştırma hedeflerimize ulaşmak için dahil edilebilecek şirket türleri ve görüşülebilecek olası rolleri tartışmak için bir beyin fırtınası oturumu düzenlendi.

Mülakat Kılavuzundaki Belirli Sorulara Genel Bakış

Yazılım gereksinimleri
İşlevsel ve kalite gereksinimlerinin ele alınması, müşteri katılımı.

Yazılım testi
Ürünlerin test edilmesi, müşteri katılımı, işlevsel ve kalite gereksinimlerinin test edilmesi.

Gereksinimler ve doğrulama süreçleri arasında uyum
Hizalamanın önemi, mevcut hizalama yöntemi (belgeler, süreçler, yöntemler, araçlar, ilkeler, uygulamalar, vb.), Uyum sorumlusu, sorunlar ve zorluklar, iyileştirme fikirleri ve beklenen faydalar.

Ölçümler ve geri bildirim toplama
Uyumla ilgili ölçümler, performans göstergeleri, müşteri memnuniyeti değerlendirmesi.

Ürün hattı mühendisliği
İhtiyaçların ele alınması ve test edilmesi, uyumun sürdürülmesi, dış kaynak kullanımı durumunda uyumun sürdürülmesi için dış kaynak kullanımı.

Verilerin Seçimi

REVV çalışmasının yürütülmesi sırasında, görüşülen kişileri bulmak için iki stratejimiz vardı. Bir strateji, görüşmeyle ilgili olabilecek her vaka şirketindeki ana irtibatlarımızla tartışmaya dayanıyordu. Diğer bir strateji de kartopu örneklemesiydi [162]. Kartopu örnekleme teknikleri uygulandı, çünkü her görüşmenin sonunda, görüşülen kişilere ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olarak görüşebileceğimiz bir şirkette bir kişi veya bir rol tanıyıp tanımadıkları soruldu. Daha sonra, hangi süreçler ve yapılarla çalıştıklarını görmek için bu rolleri kavramsal modelimizle eşleştirdik. Amacımız, ilgilendiğimiz süreçleri ve eserleri geniş kapsamda ele almak için görüşülen kişileri seçmekti.

Vaka Çalışması Protokolü

Vaka çalışması protokolü, çalışmanın tasarımı ve yürütülmesi ile ilgili tüm bilgileri saklamak için bir depo olarak kullanılır. Bu, örneğin, görüşmeler için prosedür ve araçları, araştırma toplantıları gibi olayları ve alınan kararları ve eylemleri içerir. Protokol ayrıca veri toplamaya rehberlik etmek ve bu nedenle amaçlanan verilerin toplanmasını sağlamak için kullanılır. Vaka çalışması protokolünün ana bölümleri aşağıda gösterilmektedir. Bu belge, REVV çalışması süresince sürekli olarak güncellenmektedir.

REVV Vaka Çalışması Protokolünün Ana Bölümlerine Genel Bakış

Önsöz
Protokolün amacının açıklaması, veri ve belge saklama için kurallar ve yayın planı.

Genel Prosedürler
Araştırma projesine ve araştırma yöntemine genel bakış. Temas noktaları ve zamanlama ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere her vakayı yürütmek için prosedürlerin açıklaması.

Araştırma araçları
Tutarlı veri toplamayı sağlamak için kullanılacak görüşme kılavuzları, anketler vb.

Veri analizi yönergeleri
Veri şeması, önsel kodlar vb. Dahil olmak üzere veri analizi prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması.

Referanslar
Referans listesi.

Ek
Katılımcıları davet etmek için şablon mektup, yükümlülükler mektubu ve vaka incelemesi kontrol listeleri.

Etik Hususlar

REVV vaka çalışması projesi, şirketler ve Üniversiteler arasında bir gizlilik anlaşmasına tabi tutuldu. Belirli bir ortak şirketin diğer şirketlerin kabul edemeyeceği maddelerle ilgili talepleri olduğu için sözleşme imzalama sürecinde uzun gecikmeler yaşandı. Sorunlar nihayet, özel bir sözleşmeyle ayrı, bağımsız bir proje oluşturarak çözüldü.

Görüşme kayıtlarının ve tutanakların gizliliğini sağlamak çok önemliydi ve gizlilik sözümüz tutulmazsa araştırmacılar olarak güvenimiz ve onurumuz söz konusudur. REVV çalışmasında tüm ses kayıtları ve transkriptler şifrelenmiş ve görüşülen kişilerin isimleri veri analizinden önce transkriptlerden çıkarılmıştır. Tüm dosyalar, güvenli ağ erişimi ve şifreli kimlik doğrulama gerektiren bir sunucuda saklandı. Bu bazen yorucuydu ve fazladan iş ve teknik sorunlara neden oluyordu, bu da birçok durumda beklenmedik bir şekilde uzun teslim sürelerine neden oluyordu.

Her görüşmenin başlangıcında, Ek E’de verilen bir rıza mektubu aracılığıyla her bir görüşmeciden bireysel onay aldık. Mülakat mektubunun içeriğini anladıktan sonra hiçbir görüşülen kişi endişesini dile getirmedi. Görüşülen kişilerin bize gösterdiği güvenin büyük ölçüde ilgili araştırma gruplarının etik itibarına ve bireysel araştırmacıların güvenilirliğine bağlı olduğuna inanıyoruz.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir