Vaka İncelemesi Örnekleri (18) – Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (18) – Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

31 Ağustos 2020 Çaba Tahmin Dersleri Çalışma için toplam Ödevcim Akademik REVV çalışmasında üretilen transkriptler REVV çalışmasının şimdiye kadarki toplam çabası REVV kodlama şeması Vaka İncelemesi Örnekleri (18) – Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Veri analizinde harcanan çabanın bu temelde yer alan Veri toplama aşaması 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (18) – Veri Toplama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


VERİ TOPLAMA

REVV çalışması, tüm önemli konuların kapsanmasını sağlamak için mülakat kılavuzunun bir kontrol listesi görevi gördüğü yarı yapılandırılmış bir mülakat stratejisi uyguladı. Görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürdü. İki ila üç araştırmacı bir uygulayıcıyla röportaj yaptı. Görüşmecilerden biri görüşmeyi yönetirken, diğer (ler) görüşme rehberini takip etti, notlar aldı ve ek sorular sordu.

Görüşmelerin tamamı kelime kelime yazılmıştır. Yazılı olmayan tek adım mülakat rehberinin 1. adımıydı.

Transkriptlere, örneğin görüşülen kişinin sorudan rahatsız olması veya gülmesi gibi, görüşmenin ruh halini tanımlayabilecek yorumlar ekledik. Ayrıca görüşme hakkında bilgiler de ekledik (yer, katılımcılar, tarih ve yer). Bu etkinlik uzun zaman gerektiriyordu, her görüşme (ortalama 90 dakika uzunluğunda) yaklaşık 15 saatlik çalışmanın yazıya dökülmesini gerektiriyordu.

Veri toplama aşamasının ana eserleri görüşme ses dosyaları ve transkriptlerdi. REVV çalışmasında, görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürdü ve ses dosyalarının boyutu (orta derecede sıkıştırılmış biçimde) yaklaşık 100 MB idi, bu nedenle 30 görüşme için yaklaşık 3 GB ses verisi gerektiriyordu.

REVV çalışmasında üretilen transkriptler, görüşülen kişinin sorularını, cevaplarını ve yorumlarını belirtmek için önceden tanımlanmış kuralları izledi. Örneğin, görüşmeci tarafından söylenen her şeyi köşeli parantez içine yerleştirdik. Görüşmeler, görüşmenin kapsamı dışında olduğu açıkça görülen duraklamalar, iç çekmeler ve pasajlar yazılmamış olsa da, neredeyse tam anlamıyla yazıya döküldü.

 VERİ ANALİZİ

REVV çalışmasındaki veri analizi, yinelemeli bir şekilde birkaç turda gerçekleştirildi. Şekil 14.3’te gösterildiği gibi ana üç yineleme aşağıdaki başarılarla ilgiliydi:

İlk ana yineleme: Kodlama şemasının oluşturulması. Bir kodlama şeması geliştirmenin yaratıcı süreci, birkaç denemeyi ve araştırmacılar arasında birçok tartışmayı içeriyordu. Şekil 14.4’te örneklenen çok düzeyli bir kodlama şemasına ulaştık.

İkinci ana konu:

Çok düzeyli kodlama oluşturma: Veri analizinde harcanan çabanın bu temelde yer alan bölüm. Kodlama uygulamaları, çeşitli atölye çalışmaları aracılığıyla kodlayıcılar arasında uyumlu hale getirildi.

ŞEKİL 14.4 REVV kodlama şemasının nasıl uygulandığına dair örnek. Çok düzeyli kodlama, verilerin kodlar aracılığıyla sıralanmasını ve filtrelenmesini sağlayan bir elektronik tablo programında yapıldı.

ŞEKİL 14.5 REVV analizinin, teklif düğümleri arasındaki ilişkileri araştırmak için grafikleri nasıl uyguladığına ilişkin örnek. Şekil, büyük bir teklif ağının küçük bir kısmının büyütülmüş halini göstermektedir. Öneriler, daha sonra analizciler tarafından gruplandırılan görüşmelerden alınan alıntılara dayanarak hipotez haline getirildi. Bu yaratıcı süreç sırasında, çok düzeyli kodlama, bir elektronik tabloda depolanan sayısız teklif arasında gezinmek için vazgeçilmez bir dizin görevi gördü. Teklif ağ diyagramı, bir grafik yerleşim programı tarafından okunabilen bir xml dosyası oluşturmak için geliştirilen bir komut dosyası aracılığıyla analiz hesap tablosundan oluşturulmuştur.

Üçüncü ana yineleme: Önerme düğümleri ve bunların ilişkileri oluşturma. Bu tur aynı zamanda büyük bir çaba gerektirdi ve kısmen çözümleme düğümünü ve analizciler arasındaki ilişki tanımlarını hizalamak için iddialı bir akran değerlendirmesi yaklaşımı nedeniyle 5 aydan fazla bir teslim süresi gerektirdi. Görüşmelerden biri için önerilerin grafiğine ve ilişkilerine bir örnek Şekil 14.5’te verilmiştir. Grafik, doğru olabilecek veya olmayabilecek YG ve V&V hizalaması ile ilgili önermeleri temsil eden düğümleri içerir. Analiz grafiklerindeki kenarlar, örneğin bir önermenin doğru veya yanlış olduğu gerçeğinin başka bir önermenin doğruluk değerine olumsuz veya olumlu bir şekilde katkıda bulunabileceğini göstermek için önermeler arasındaki ilişkileri temsil eder.

Çalışmanın büyük ölçekli doğası, kısmi analizi kapsamlı bir resimle birleştirmede bir zorluk anlamına gelir ve grafik analizinin ortak bir çapraz analiz kavramları kümesi sağlayabileceğini öngörüyoruz.

Gelecek yinelemeler: Analizden sonuç çıkarmak. Bu tur, tüm veri seti için bir planlama aşamasında yazılırken. Bununla birlikte, verilerin bir alt kümesi için kısmi analiz, sonuç çizimi ve raporlama yapılır.

Veri analizi, büyük miktarda yaratıcılığın yanı sıra, ilgili araştırmacılar arasında karşılıklı öğrenme ve deneyim alışverişini içeren kapsamlı bir süreçti. Büyük miktarda verinin yanı sıra incelenen fenomenin karmaşıklığı, tek bir kişinin tüm transkriptler ve analiz sonuçları konusunda uzman olamayacağı anlamına gelir. İlgili araştırmacıların her biri, diğer analizcilerle bilgi alışverişi yoluyla tüm veri setinin genel yönlerini öğrenirken, zamanla veri materyalinin bölümlerinde uzmanlaştı. Bu süreç bazen yoğun çaba gerektiren ve yorucuydu, ancak elde edilen bilgi ve deneyim ödüllendiricidir.

Çaba Tahmin Dersleri

Bu büyük ölçekli vaka çalışmasından öğrenilen önemli bir ders, böylesine büyük bir çabayı gerçekleştirmek için gereken çabayı tahmin etmenin kolay olduğudur. Tablo 14.5, REVV çalışmasındaki bazı faaliyetler için harcanan saatlerin kabaca bir tahminini sunmaktadır. Görüşme maliyeti ayrıca seyahat etmeyi de içerir.

Tablo 14.5’in “Çalışma için toplam” sütunundaki rakamlar “Görüşme başına” sütunundaki saat sayısının toplam görüşme sayısı olan 30 ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Tablo 14.5’ten görülebileceği gibi, en fazla emek-yoğun aktivite toplam maliyetin yaklaşık% 33’üne karşılık gelen transkripsiyondu. Mevcut tahminler, 1 saatlik görüşmenin yazıya dökülmesinin 6 saat sürdüğünü iddia etmektedir. Bizim durumumuzda, görüşmeler ortalama olarak 1.5 saat sürdü ve çoğu durumda transkripsiyon tecrübesiz transkriptörler tarafından yapıldı, dolayısıyla daha uzun süre gerekiyordu. Görüşmenin 1 saatini yazıya dökmek için 10 saate kadar bir tahmin yapmak mantıksız değildir. En yüksek maliyet transkripsiyon çabası olsa da (neredeyse% 30), veri analizi aşamasının toplam maliyeti de yüksektir (% 24).

Analizde ihtiyaç duyulan yüksek çabanın birkaç nedeni vardır:

1. Büyük miktarda metinsel veriyi analiz etmenin yüksek karmaşıklığı.
2. Verilerin insana indirgenmesi için atılması gereken birçok adım
yaşlanabilir parçalar.
3. Bu parçalardan sonuç çıkarmanın karmaşıklığı.

REVV çalışmasının şimdiye kadarki toplam çabası yaklaşık 1700 saate yaklaştı. Sayı kabaca bir tahmindir ve şirketlerle iletişim, toplantı düzenlemeleri ve raporlamayla ilgili maliyetler tabloya ve genel maliyete dahil edilmemiştir. Araştırma sorularının tasarımı ve konuların seçimi gibi bazı diğer faaliyetler de, duruma büyük ölçüde bağlı oldukları için tahmine dahil edilmemiştir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir