Vaka İncelemesi Örnekleri (19) – Tasarım ve Planlama Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (19) – Tasarım ve Planlama Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

1 Eylül 2020 Çoklu görüş noktası avantajı Kararlı vaka çalışması protokolü Kavramsal model ortak bir anlayış yaratır Kodlama tutarlılığı Ödevcim Akademik Örgütsel anlayış yoluyla görüşmeciler bulmak Paylaşılan farkındalık yaratmak Somut örneklerin faydası Tasarım ve Planlama Dersleri Uzun ve kısa döngülerde yineleme Vaka İncelemesi Örnekleri (19) – Tasarım ve Planlama Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Veri Analizi Dersleri Veri Toplama Dersleri 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (19) – Tasarım ve Planlama Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Tasarım ve Planlama Dersleri

Aşağıdaki öğrenilen dersler, bu büyük ölçekli vaka çalışmasının tanımlama aşamasıyla ilgili temel deneyimlerimizi özetlemektedir:

Araştırma sorularının kapsamının belirlenmesi. REVV projesi süresince, tanımlama aşamasına dahil olan birçok araştırmacı, farklı uzmanlık ve deneyimlere sahipti; bu araştırma sorularının seçimini etkiledi. Çalışma geniş bir kapsama sahipti ve sonuç olarak birçok araştırma sorusu ve alt soruları tanımlandı. Bu aşamadaki temel zorluk, araştırmacılar arasında araştırma soruları ve bunların detaylarının seviyesi konusunda bir fikir birliğine varmaktı.

Çoklu görüş noktası avantajı. Birkaç araştırmacının hedefleri ve araştırma sorularını birçok farklı bakış açısından tanımlaması, çalışmanın öznelliğini azaltmasıydı.

Kavramsal model ortak bir anlayış yaratır. Kavramsal modelin kendisi (önceki yazıda yer alan Şekil 14.2) ve özellikle onu oluşturmak için gereken tartışmalar, dahil olan araştırmacılar arasında ortak bir anlayış oluşturmak için çok önemliydi. Araştırmacılar tipik olarak zengin ve spesifik bir bilgiye sahiptirler ve çalışmanın kapsamını belirleyip sınırlamaları ve bu kapsam hakkında aynı görüşe sahip olmaları çok önemlidir. Ortak terminoloji oluşturmada ilk direnişin ardından kavramsal model üzerinde anlaşmak sonraki çabalara odaklanılmasına yardımcı oldu. Pek çok araştırmacının dahil olmasıyla, her birinin çalışmanın amaçları yerine, en azından bilinçaltında kendi ilgili çıkarlarına odaklanma riskini almış olurduk. Ne hedefler ne de araştırma soruları bu sınırlayıcı ve odaklayıcı etkiye sahip değildi; kavramsal model çok önemliydi.

Uzun ve kısa döngülerde yineleme. Hedefler ve araştırma soruları genellikle çalışma sırasında gelişir ve birkaç yinelemeden sonra proje süresince belirli araştırma sorularına daraltılır. Bazı araştırma sorularının detaylandırılması veya yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini fark ederken, döngüden bazı yönlerin ön analizine kadar gittik.

Örgütsel anlayış yoluyla görüşmeciler bulmak. Çalışmanın bağlamını, rolleri ve mülakat yapılacak konuları seçerken, gereksinimler ve doğrulama ile ilgili kaç rol olduğunu bilmek ve mülakat yapılacak olası rollerin tam bir listesini oluşturmak zordu. Bunun nedeni, birçok farklı organizasyon departmanına ve birimine sahip şirketlerin karmaşık ve geniş yapısıydı. Alınan bir ders, planlama ve tasarım aşamasında incelenen şirketlerin yapısını incelemektir.

Kararlı vaka çalışması protokolü. Vaka çalışması protokolünün yazılması ve güncellenmesi zordu. Çalışma sırasında birçok olay oldu ve enstrümanların sık versiyonları üretildi. Çalışmayla ilgili olaylar ve bilgiler tüm araştırmacılara yayıldı ve tüm olayları takip etmek ve sonuç olarak protokolü güncellemek zordu.

Paylaşılan farkındalık yaratmak. Tüm araştırmacıları tüm olayları ve bilgileri güncel tutmak zordu. Örneğin, bazı araştırmacılar coğrafi olarak diğer üniversitelerde bulunan araştırmacılara bilgi vermeyi kaçırdılar çünkü bilginin tam olmadığı veya konuyla ilgisi olmadığı değerlendirildi. Bu nedenle, ortak bir anlayışa sahip olmak için araştırmacıların sık sık toplantı yapmaları ve üretilen tüm belgeleri çapraz kontrol etmeleri önemlidir.

Veri Toplama Dersleri

Aşağıdaki öğrenilen dersler, büyük ölçekli veri toplama deneyimlerimizi özetlemektedir:

Dar ve geniş çıkarları birleştirmek. Mülakatlar sırasında, mülakatı yöneten ve sorular soran belirli araştırmacı, büyük ölçekli çalışmanın daha büyük hedeflerinden ziyade kişisel olarak ilgilendiği konulara odaklanma eğiliminde olabilir. REVV çalışmasında, her görüşmeye 2–3 araştırmacı katılıyordu ve bu tehdidi aşağıdaki şekillerde en aza indirdik:

(a) Görüşme kılavuzundaki tüm uygulanabilir soruların görüşme sırasında sorulması gerekiyordu.

(b) Mülakata katılan ancak liderlik etmeyen araştırmacılar, uygulanabilir soruların unutulmadığını kontrol etmek için mülakat kılavuzunun kapsamını takip ederek katkıda bulundular.

Transkripsiyon çabası değiş tokuşu. Görüşmeleri yazıya dökmek zahmetli ve sıkıcıdır (Tablo 14.5’teki çaba tahminlerine bakınız). Bununla birlikte, metnin derinlemesine anlaşılması materyalle harcanan zamanla birlikte arttıkça, hem röportajda yer almanın hem de transkripti hazırlamış olmanın büyük bir avantajı vardır. Büyük ölçekli bir çalışma yürütürken, transkripsiyonu daha düşük bir maliyetle dış kaynak kullanmakla veri setini içselleştirme fırsatını kaybetmek arasında bir denge vardır.

Transkripsiyon tutarlılığı. Araştırmacıların araştırmaya dahil olduğu her yerde, tüm transkriptlerin aynı formatı izlemesi ve görüşme (yer ve tarih), katılımcılar, görüşmecinin soruları ve görüşülen kişinin cevapları ile ilgili tüm gerekli bilgileri içermesi önemlidir. Transkriptlerde kullanılan notasyon tartışılmalı ve üzerinde mutabık kalınmalıdır. Transkriptte soru ve cevapları ayırt etmek kolay olmalıdır. Ek olarak, konuşma metni bölümlerini ses dosyasına kadar izlemeyi kolaylaştırmak için her sorunun zaman damgasını ses dosyasına kaydetmeniz önerilir.

Veri Analizi Dersleri

Aşağıdaki öğrenilen dersler, büyük ölçekli veri analizinden edindiğimiz deneyimleri özetlemektedir:

Yapıve esneklik ticareti. Araştırmacıların coğrafi dağılımı, iyi tanımlanmış bir süreç ve destekleyici yapay nesneler, tutarlı ve tutarlı bir analiz sonuçlarının elde edilmesinde merkezi bir rol oynadı. Çalışmanın çok erken safhalarında, büyük ölçekli yazılım geliştirmede ihtiyaç duyulan senkronizasyon ve bağlılık ihtiyacına benzer şekilde, çalışma yöntemlerimizin kararlı ve ortak bir görünümünü kullanarak çalışmalarımızı senkronize etmeden bunu başaramayacağımız ortaya çıktı. İyi tanımlanmış bir sürece bağlı kalınsa da, sürecin büyük ve küçük yinelemelere izin verme açısından esnekliği sağlaması hayati önem taşır. Keşifsel, nitel bir araştırma çabası esnek çalışma yöntemlerine ihtiyaç duyarken, dağıtılmış bir ortamda büyük ölçekli bir araştırma, yapının verimli olmasını gerektirir, bu yüzden bu hassas bir değiş tokuş yapılmalıdır.

Somut örneklerin faydası. Fikir birliği ararken, ortak anlayış ve karar verirken somut örnekler kullanmamız ilerleme açısından yararlı bulduk. Örneğin, görüşme transkriptlerinin pilot kodlaması, daha sonra farklılıkların analiz edildiği ve tartışıldığı senkronizasyon ve anlaşma toplantılarında bir araya gelen araştırmacılar tarafından kullanıldı. Bu, soyut argümantasyondan ziyade gerçek örneklere dayanan süreç ve eserler üzerinde iyileştirmelerle sonuçlandı.

Kodlama tutarlılığı. Kodlama şemasındaki kodların adı yeterli değil; Araştırmacılar arasında kodlamanın tutarlı kalmasına yardımcı olmak için kodlama yönergeleri ve örnek kodlamalar oluşturulmalıdır. Araştırmacı sayısı arttıkça kodlama tavsiyesine duyulan ihtiyaç da vurgulanmaktadır.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir