Vaka İncelemesi Örnekleri (20) – Raporlama Dersleri – SONUÇ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (20) – Raporlama Dersleri – SONUÇ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

1 Eylül 2020 Bu Yazı Dizisi Boyunca Neleri Ele Aldık? Genel Bir Ders Ödevcim Akademik Raporlama Dersleri VAKA ÇALIŞMALARINI OKUMA VE İNCELEME KONTROL LİSTELERİ Vaka İncelemesi Örnekleri (20) – Raporlama Dersleri - SONUÇ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma VERİ TOPLAMA Vaka 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (20) – Raporlama Dersleri - SONUÇ – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Raporlama Dersleri

Proje, araştırma yayınlarında henüz kendini göstermemiş olsa da, devam eden REVV çalışmasında, büyük ölçekli bir vaka çalışmasında raporlama faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin bazı ön dersler de verilmiştir.

Şirketler arası öğrenme ve kıyaslama fırsatları. Kolaylaştırılmış atölye oturumlarında sektör ortaklarına raporlama yaparak, REVV projesinde endüstri ortaklarımız arasında takdir edilen şirketler arası öğrenme yaratmayı başardık. Ayrıca, bu projenin kapsamlı kapsamı sayesinde, etkinleştirilen gelecekteki kıyaslama faaliyetlerinin fırsatlarında da büyük bir potansiyel görüyoruz.

Yayın stratejilerinde genel ve kişisel çıkarları dengelemek. Çok araştırmacılı bir çalışmadaki özel zorlukları hesaba katan bir araştırma yayın stratejisi oluşturmak önemlidir. REVV projesinde, ilk yinelemelerimize uygun odaklı ve erken teslimat yapmak için ilk olarak bir vaka üzerinde kısmi sonuçları yayınlamak üzere bir yayın stratejisi oluşturduk. Daha sonra paralel olarak iki tür yayına odaklanırız: (1) tüm veri setinin çapraz kesim analizine sahip dergi dereceli yayınlar ve (2) verilerin yararına olacak şekilde derin kesimlere dayanan odaklanmış yayınlar. Sırasıyla ilgili doktora adaylarının bireysel tez projeleri. Ayrıca, gelecekteki yayınlarda yazarların yazarlığı ve sırasına ilişkin bir dizi etik üzerinde anlaştık; ilgili tüm araştırmacılar paralel olarak ilerleyebilir ve bu veri setine dayanarak yayınlayabilir, ancak herhangi bir yayın durumunda diğerlerini katılmaya davet etmelidir. REVV’deki tüm araştırmacılar, yazar listesine dahil edilmek isterlerse metne katkıda bulunma veya metne katkıda bulunmamayı tercih ederlerse veya sonuçlara genel katkılarının önemsiz olduğunu düşünürlerse, teşekkür bölümünde olabilir.

Genel Bir Ders

REVV projesi yazılırken devam ediyor ve sonuçlar hala yayınlanacak. Ancak, bu araştırmanın nihai sonucunu henüz görmemiş olsak bile, dahil olan tüm araştırmacılar, büyük ölçekli bir vaka çalışması araştırma metodolojisi ile ilgili birçok ders aldılar. Alınan genel bir ders, harcanan çabaların dengesinin sürekli olarak farkında olmanın önemidir, böylece transkripsiyon ve kodlama gibi zahmetli görevlere yapılan yatırımlar, toplam araştırma bütçesinin çok fazla bir kısmını ( hatta) analiz, teori oluşturma ve sonuçları gerçek dünyada eyleme geçirmeyle ilgili daha yaratıcı kısımlar.

SONSÖZ

Vaka çalışması araştırması hakkında bilgi edinmek ve ayrıca vaka çalışması araştırması yapmak, bu kitabın yazarları için bir yolculuk olmuştur; şimdi ikinci on yılına bir yolculuk. Her yere seyahat etmedik ve elbette yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırması hakkında öğrenilecek her şeyi öğrenemedik. Ancak yolculuğumuzun bir sonucu olarak, başkaları için değerli olabilecek deneyimlerimiz olduğuna inanıyoruz ve bu deneyimleri deneysel yazılım mühendisliği araştırma topluluğu ile isteyerek paylaşıyoruz.

Bir araştırma topluluğunun öğrenmesi ve olgunlaşması da bir yolculuktur. Örneğin, çalışma tasarımında esnekliğin değeri ve nitel verilerin önemi, özellikle rasgeleleştirme ve nicelleştirmenin olduğu doğa bilimlerinin temelleri üzerine inşa edilmiş araştırma yaklaşımı olanlar için, takdir edilmesi ve bu nedenle kabul edilmesi zor olabilir. altın standartları. Vaka çalışması araştırmasının benzersiz ve değerli katkısını takdir etmek zaman alır ve sonuç olarak, örneğin önyargılı bir deney ile sıkı bir vaka çalışması arasında ayrım yapmayı öğrenmek anlaşılır bir şekilde zaman alır.

Dewey’in pedagojisine göre “Bilerek yapmayı ve yaparak bilmeyi öğrendik (ed)”. Yazılım mühendisliğinde vaka çalışması araştırması için, şimdi yazılım mühendisliğinde vaka çalışması yapmak isteyenlere ve ayrıca başkalarının yazılım mühendisliği vaka çalışmalarının sonuçlarından öğrenmek isteyenlere pratik bilgiler sunuyoruz.

Bu Yazı Dizisi Boyunca Neleri Ele Aldık?

VAKA ÇALIŞMALARINI OKUMA VE İNCELEME KONTROL LİSTELERİ

VAKA ÇALIŞMASININ TASARIMI

1. Vaka ve analiz birimleri nedir?
2. Belirlenmiş hedefler, ön araştırma soruları, hipotezler (varsa) nelerdir?
3. Teorik temel – mevcut literatür veya diğer vakalarla ilişki – tanımlanmış mı?
4. Yazarlar mı? araştırma ile niyet netleşti mi?
5. Vaka yeterince tanımlanmış mı (boyut, alan, süreç, konular?)?
6. İncelenmekte olan bir neden-sonuç ilişkisi var mı? Varsa, ayırt etmek mümkün mü?
Önerilen tasarımı kullanan diğer faktörlerden kaynaklanıyor mu?
7. Tasarım, birden çok kaynaktan (veri üçgenlemesi) veri içeriyor mu?
8. Konuların, rollerin, eserlerin, bakış açılarının seçiminin arkasında bir gerekçe var mı?
9.Geçersiz adres ve arama soruları ile ilgili olarak tanımlanmış bir geçerlilik var mı?
10. Bireylerin / kuruluşların bütünlüğü dikkate alınıyor mu?

VERİ TOPLAMA

11. Veri toplama ve analizi için bir vaka çalışması protokolü türetilmiş mi (ne, neden, nasıl, ne zaman)? Güncellemesi için prosedürler tanımlanmış mı?
12. Birden çok veri kaynağı ve toplama yöntemi planlanmış mı (üçgenleme)?
13. Ölçüm araçları ve prosedürleri iyi tanımlanmış mı (ölçüm tanımları, mülakat soruları)?
14. Planlanan yöntemler ve ölçümler çalışmanın amacına ulaşmak için yeterli mi?
15. Çalışma tasarımı bir inceleme kurulu tarafından onaylanmış mı ve bireyler ve kuruluşlardan fikir birliğine varılmış mı?
16. Veriler vaka çalışması protokolüne göre mi toplanıyor?
17. Gözlemlenen fenomen doğru bir şekilde uygulanıyor mu (örneğin, üzerinde çalışılan bir tasarım yöntemi gerçekte ne ölçüde kullanılıyor)?
18. Daha fazla analiz yapılabilmesi için veriler kaydediliyor mu?
19. Hassas sonuçlar belirleniyor mu (bireyler, kuruluş veya proje için)?
20. Veri toplama prosedürleri izlenebilir mi?
21. Toplanan veriler araştırma sorusunu ele alma becerisi sağlıyor mu?

VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA

22. Roller ve gözden geçirme prosedürleri de dahil olmak üzere analiz metodolojisi tanımlanmış mı?
23. Veriden araştırmaya kadar izlenebilir çıkarımlarla gösterilen bir kanıt zinciri mi?
sorular ve mevcut teori?
24. Analizde alternatif bakış açıları ve açıklamalar kullanılıyor mu?
25. İncelenmekte olan bir neden-sonuç ilişkisi var mı? Varsa, ayırt etmek mümkün mü?
analizdeki diğer faktörlerden kaynaklanan neden?
26. Uygulama / ileri araştırma için öneriler de dahil olmak üzere, analizden elde edilen diğer net sonuçlar?
27. Geçerliliğe yönelik tehditler sistematik bir şekilde analiz ediliyor ve karşı önlemler alınıyor mu? (Yapım, iç, dış, güvenilirlik)

RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA

28. Vaka ve analiz birimleri yeterince sunuldu mu?
29. Hedef, araştırma soruları ve bunlara karşılık gelen cevaplar rapor edildi mi?
30. İlgili teori ve hipotezler açıkça bildirilmiş mi?
31. Veri toplama prosedürleri ilgili motivasyonla sunuluyor mu?

32. Yeterli ham veri sunuldu mu (örneğin, gerçek hayattan örnekler, alıntılar)?
33. Analiz prosedürleri açıkça bildirilmiş mi?
34. Geçerlilik analizlerine yönelik tehditler, tehditleri azaltmak için alınan önlemlerle birlikte rapor ediliyor mu?
35. Etik konular açıkça bildiriliyor mu (kişisel niyetler, dürüstlük sorunları, gizlilik)
36. Rapor, sonuçlar, uygulama için çıkarımlar ve gelecekteki araştırmalar içeriyor mu?
37. Rapor gerçekçi ve inandırıcı bir izlenim veriyor mu?
38. Rapor okuyucu kitlesine uygun mu, okunması kolay mı ve iyi yapılandırılmış mı?


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir