Vaka İncelemesi Örnekleri (5) – Vaka İncelemesi Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (5) – Vaka İncelemesi Dersleri – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

24 Ağustos 2020 Amaç ARAŞTIRMA PROJESİNİN ARKA PLANI Ekipman ve aletler Gerekçe Ödevcim Akademik Transkriptler VAKA ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA Vaka İncelemesi Dersleri Vakanın Tanımı YAZILIM PROJE YÖNETİMİNİN İKİ BOYUNA DURUM ÇALIŞMASI Yöntem seçimi 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (4) – Yönetim Arasındaki Zıtlıklarla İlgili Gözlemlerin Özeti – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Vaka İncelemesi Dersleri 

Vaka çalışması sırasında birkaç ders aldık:

Yöntem seçimi

Bu araştırma için araştırma sorusu türü, vaka çalışması metodolojisine benzer şekilde. Odak noktası, incelenen fenomen ile bağlamı arasındaki sınırların net olmadığı çağdaş bir fenomendi. Esnek araştırma türü de uygulanabilirdi çünkü asıl amacımız belirli bir olayı incelemek ve bu vakalarda çalışmak mümkün olmadığında, esneklik çalışmada odak noktasının değişmesine izin verdi.

Vaka seçimi. Vakalar, araştırmacının mevcut iletişim ağına göre seçildi. Araştırmanın zamanlaması nedeniyle, çevik uygulamaları benimseyerek yalnızca öncüleri inceleyebildik. Bu, yeni fenomenler üzerine yapılan çalışmalarda yaygın bir durumdur ve kaçınılması mümkün değildir. Yeni bir fenomeni incelemek istiyorsanız, erken benimseyenler üzerinde çalışılacak tek kişilerdir. Bununla birlikte, teknolojiyi veya metodolojiyi daha yavaş benimseyen vakaların çalışmalarıyla erken benimseyen çalışmaları takip etmek önemlidir.

Örnek olay protokolü. Sadece iki araştırmacı tarafından yürütülen araştırma projesi kapsamındaki iletişim ve kararlar gayri resmi tutulmuştur. Çalışma, en azından arşivsel nedenlerden ötürü daha resmi bir vaka çalışması protokolünden kazanılmış olacaktı. Materyal hala elektronik ve fiziksel arşivlerde mevcuttur, ancak bir vaka çalışması protokolü, protokol yokluğunda ham verilerden türetilmesi gereken olayların ve kararların bir özetinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ekipman ve aletler

Teknik ses kayıt ekipmanı ilk görüşme oturumunda başarısız oldu. Alınan dersler, veri toplama için kullanılan ekipmanın sağlam ve iyi test edilmiş olması gerektiğidir. Analiz ile ilgili olarak, standart kelime işleme araçlarının araştırmadaki verileri işlemek için yeterli olduğu düşünülmüştür. Daha kritik olan, verilere tablolarda ve grafiklerde genel bakış elde etme becerisiydi. Bu tür özellikler, günümüz analiz araçlarında geliştirilmiştir ve bu çalışmada da yardımcı olmuş olabilir.

Transkriptler

Transkripsiyon zaman vebazıları başkaları tarafından karşılanır.Bu her zaman bir değiş tokuştur. Görüşme sayısı fazla ise, bazı transkripsiyonlar başkaları tarafından yapılabilir, ancak en azından bazıları araştırmacılar tarafından yapılmalıdır. Nüanslar ve bağlam faktörleri, transkripsiyon sürecinde kolayca kaybolur ve transkripsiyonun araştırmacıları materyalle çok zaman geçirmeye zorlaması, analiz için başlı başına bir faydadır.

Raporlama

Tanınan yazılım mühendisliği dergilerinde nitel verilerle bir vaka çalışması yayınlama girişimleri coşkuyla karşılanmadı. Çalışma çok iyi tasarlanmıştı. Tasarım yaklaşımı literatürle desteklenir ve konuların tanımı, araştırma stratejisi, araştırma yöntemleri, analizin nasıl yapıldığı, geçerliliğe yönelik tehditler ve bunların nasıl ele alındığı sunulur.

YAZILIM PROJE YÖNETİMİNİN İKİ BOYUNA DURUM ÇALIŞMASI

GİRİŞ

Bu bölüm, üçüncü yazarın, doktora araştırmasının bir parçası olarak IBM Hursley Park’ta yazılım projelerine ilişkin iki uzunlamasına vaka incelemesini üstlenirken yaşadıklarını rapor eder. Bu vaka çalışmalarında önceki yayınlarla tutarlı tanımlayıcıları korumak için iki proje sırasıyla Proje B ve Proje C olarak adlandırılır.

ARAŞTIRMA PROJESİNİN ARKA PLANI

1990’ların ortasında, her ikisi de Birleşik Krallık’ta bulunan IBM Hursley Park ve Bournemouth Üniversitesi, bir araştırma projesi üstlenmeyi çoktan kabul etmişti. Bir doktora öğrencisi projenin birincil araştırmacısı olacaktır. Araştırma projesinin amacı çok geniş bir şekilde tanımlanmıştı: Esasen, doktora öğrencisi şirketteki bir veya daha fazla sorunlu durumu tespit edecek ve bu durumları anlamak ve bu durumlara çözüm veya çözüm aramak için çalışacaktı. Proje, öğrencinin işe alınmasından ve seçilmesinden önce başlatıldı. Ayrıca hedefler, eylem araştırması için bir fırsat anlamına gelir.

IBM Hursley Park ve Üniversite, öğrenci görevinin reklamını yaptı ve seçim ve işe alma sürecine birlikte katıldı. Öğrencinin şirkete yakın bir yere taşınması ve en azından ilk birkaç ay şirkette tam zamanlı çalışıp uygun olduğunda Üniversiteye seyahat etmesi kararlaştırılmıştı. Bu düzenleme, araştırmacının projeler üzerinde çalışan personele doğrudan ve anında erişebilmesini sağlayacaktır.

Araştırmacı, süreç iyileştirmeden sorumlu kişilerden biri olan şirketin uzun süredir hizmet veren bir çalışanıyla bir ofisi paylaştı. Bu kişi, resmi bölüm müdüründen (aynı zamanda araştırma projesinin sponsoru olan) farklı olarak şirket mentorunun resmi bir rolünü üstlendi. Resmi olarak, öğrenci maaşsız bir müteahhit ve aynı zamanda Üniversitede bir Araştırma Görevlisiydi. Bu görevlerin her ikisini de yapmanın getirdiği mesleki, yasal ve etik sorumluluklar vardı. Öğrenci yaklaşık 9 ay boyunca şirkette tam zamanlı olarak çalıştı ve daha sonra Üniversiteye taşındı, ardından ilk olarak haftada iki kez ve daha sonra daha seyrek olarak düzenli olarak şirkete geri döndü. Öğrenci projeye Haziran 1995’te başladı.

VAKA ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA

Çalışma sırasında, vaka çalışmalarıyla ilgili yazılım mühendisliği araştırmalarına özgü birkaç resmi yönerge ve kontrol listesi vardı, bu nedenle yönetim bilimi, bilgi sistemleri araştırması, organizasyon bilimi, sosyal bilimler ve Psikoloji. Yin’in ders kitabı ve Benbasat ve diğerlerinin makalesi, vaka çalışmalarının tasarımı ve yürütülmesi için iki referans metni olmuştu.

Gerekçe

Araştırmacı görevde olduğunda, ilk amaç paydaşlarla yazılım geliştirme ve yazılım proje yönetimi sırasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar ve bu sorunların ve zorlukların odak noktası olup olmayacağı hakkında bir dizi görüşme yapmaktı. Araştırma. Şirket mentorundan da tavsiye istendi. Aynı zamanda, araştırma literatürünün gözden geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Amaç

Proje programlarına ve pazara sunma süresine odaklanmak için üst düzey bir hedef, uzun bir süre boyunca geliştirildi (Haziran 1995 – Aralık 1995 arası). Ocak 1996’da, şirket müdürü, projenin baş doktora danışmanı ve öğrenci, proje programlarına ve pazara sunma süresine odaklanmak üzere planla ilgili büyük bir karar aldı. Plan, vaka çalışması boyunca önemli ölçüde gelişecektir.

Vakanın Tanımı

Vaka, plan aşamasını başarıyla tamamlayan ve yaklaşık 12 ayda tamamlanması planlanan bir yazılım projesi olarak tanımlandı. Bu, örneğin çalışılacak yazılım projelerinde program kayması için biraz zaman ayırmanın yanı sıra analiz ve raporlama için yeterli zaman sağlamak (örneğin, doktora tezi ve savunma) için bir öğrenci için uygun bir zaman çizelgesi olarak kabul edildi.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir