Vaka İncelemesi Örnekleri (6) – ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma – Vaka Analizi Hazırlama

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Örnekleri (6) – ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma – Vaka Analizi Hazırlama

24 Ağustos 2020 Analiz Birimleri Çoğaltma Stratejisi Etik ve Mesleki Hususlar Geçerlilik ve Güvenilirlik Ödevcim Akademik ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA Referans ve Araştırma Sorularının Teorik Çerçevesi Vaka İncelemesi Örnekleri (6) – ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi Örnekleri (6) – ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


ÖRNEK ÇALIŞMA TASARIMI VE PLANLAMA

Analiz Birimleri

Veri toplama sırasında ve sonrasında ve analiz sırasında analiz birimleri ortaya çıktı. Başlangıçta, analiz birimi vaka ile aynıydı, ancak zamanla bir dizi analiz birimi ortaya çıktı: proje katılımcılarının veya araştırmacının yazılım projesi programlarıyla ilgili olarak tahmin ettiği davranışlar; yazılım projesinde bekleme raporları; proje ile ilgili ilerleme raporları (örn. ilerleme yok, zayıf ilerleme ve iyi ilerleme); proje üzerinde gecikmiş çalışma raporları ve projenin sosyoteknik özellikleri vb. diğer analiz birimleri dikkate alınmış ancak takip edilmemiştir.

Örneğin, bir proje içinde geliştirilmekte olan özellikler vardır ve bu özelliklerin her birinin kendi geliştirme planı vardır. Bu nedenle, bir özellik geliştirme planı, proje planı analiz birimleri içine gömülü bir analiz birimi olarak tanımlanabilir ve bu da çalışılan vakanın içinde yer alır. Genel olarak, çoklu, gömülü bir vaka çalışması tasarımı benimsenmiştir.

Referans ve Araştırma Sorularının Teorik Çerçevesi

Çalışmaya, fenomenden teorik bir çerçevenin ortaya çıktığı, temellendirilmiş teori benzeri bir yaklaşım benimseme arzusu arasında süregelen bir gerilim vardı, o sırada ampirik yazılım mühendisliği araştırma topluluğunun bir teorik önermeler dizisi ve IBM’den çalışmanın pratik sonuçlar üretmesi isteği vardı.

Diğer bir karmaşıklık, sınırlı deneysel çalışma ve bu konularda o zamanlar sahada yayınlanan ilgili teorik çerçevelerdi, örneğin, zaman içinde yazılım projesi davranışının incelenmesi üzerine çok az deneysel çalışma vardı, araştırma bireysel faaliyetlere veya takım faaliyetleri. Bu gerilimler göz önüne alındığında, iki zıt araştırma sorusu ortaya çıktı. Bu sorular araştırma süresince devam etti (ve araştırmadan bu yana da devam etti). İki soru şu şekildedir: Yazılım projelerinde ne olur? Pazara sürüm süresi nasıl azaltılır?

Vaka Seçimi

Araştırma sorularının doğası ve vaka çalışmaları yapma kararı göz önüne alındığında, o sırada şirkette üstlenilen tüm projeler vaka çalışması için potansiyel adaylardı. Projelerin kısa listeye alınması ve ardından proje seçimi için kriterler bu nedenle daha çok pragmatik kriterlere dayanıyordu. Şirket mentoru ve öğrenci, kısa bir süre içinde başlayacak ve yaklaşık 12 ay içinde bitecek 18 projeden oluşan bir aday listesi belirledi.

Öğrenci, bu projelerin çoğunun yöneticileriyle röportaj yaptı. Çoğu proje aday olarak tutuldu ve az sayıda proje elendi, örneğin proje yöneticisi önerilen araştırmadan memnun değildi. Başlangıçta boylamsal vaka çalışması için beş vaka çalışması seçildi, ancak araştırma ilerledikçe, bir araştırmacının beş proje için veri toplayıp analiz etmesinin pratik olmadığı ortaya çıktı ve aktif vaka çalışmaları sayısı ikiye indirildi. Bununla birlikte, diğer projeler için veriler toplanmıştır.

Vakalar kısa listeye alındı ​​ve kullanılabilirlik (örneğin, projelerin gereken zamanda ve zaman aralığı içinde gerçekleşmesi) ve erişilebilirlik (ör. Öğrenci ve şirket mentorunun projeyi değerlendirme derecesi) temelinde seçildi.

Genel olarak,

• İki yıllık çalışma tamamlandı (B ve C vakaları).
• İki ilave durum daha başlatıldı, ancak tamamlanmadı (caseA veG) nedeniyle pratik kısıtlamalar.
• Üç vakada bazı veriler toplanmıştır (H, K ve M vakaları), ancak bu veriler analiz edilmemiştir.
• Dört vakada veri toplanmamıştı, ancak veriler mevcuttu (vakalar I, L ve N1 ve N2).
• Dört vaka geri alındı ​​(vakalar D, E, F ve J).
• Araştırmacının yaklaşımına (vakaO) yanıt vermemesi beklenir.
• Halihazırda yeterli sayıda vaka olduğu için iki vaka değerlendirildi, ancak yaklaşılmadı (P ve Q vakaları).

Çoğaltma Stratejisi

Başlangıçta beş vakayla, amaç, araştırmanın bir parçası olarak geliştirilecek teorik bir çerçeve temelinde vakalar arasında teorik bir çoğaltma aramaktı. Bazı tutarlı teorik önermeler geliştirilmiş ve ardından istatistiksel olarak test edilmiştir. Önsel bir teorik çerçeve olmadan, özellikle her bir projenin bazı yönlerden benzersiz olması beklendiğinden, durumları literal çoğaltma temelinde seçmek zordur.

Vaka Çalışması Protokolü

Vaka çalışmaları için resmi bir vaka çalışması protokolü geliştirilmemiştir. Tüm süre boyunca aylık bir kayıt defteri / günlük tutuldu ve örneğin ara analizler gibi çok sayıda başka belge de oluşturuldu.

Kalite Güvencesi, Geçerlilik ve Güvenilirlik

Dokümantasyon, vaka çalışması amacıyla değil proje amacıyla üretildiğinden, dokümantasyonun geçerliliğine ve eksiksizliğine yönelik tehditler vardır. Örneğin konular toplantılarda tartışılmayabilir ve tartışılsa bile toplantı tutanağında belgelenmeyebilir. Bilgiler yanlışlıkla tutanaklardan çıkarılabilir ve diğer bilgiler (örn. Kısaltmalar, konuşma dilleri) belgelerde açıkça tanımlanmayabilir, çünkü bu bilgiler kuruluşta standart terminolojidir. Ayrıca araştırmacı, dokümantasyonda ilgili bilgileri tanımlamamış veya bu bilgiyi yanlış yorumlamış olabilir.

Proje yöneticisi ve asistanına ara ve taslak nihai sonuçlar hakkında yorum yapma fırsatı sağlamak için her proje için bir tane olmak üzere iki geri bildirim çalıştayı düzenlendi. Buna ek olarak, şirket mentoru vaka çalışmalarının tasarımı, yürütülmesi, analizi ve raporlanmasında aktif olarak yer aldı. Geri bildirim atölyeleri ve mentor birlikte, vaka çalışmalarının kalitesini sağlamak için iki mekanizma sağladı.

Yasal, Etik ve Mesleki Hususlar

Şirket ile gizli bilgilerin şirket dışında yayılmamasını sağlamak için uygun bir gizlilik sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma araştırma süresinin ötesinde bağlayıcıydı. Yazılım mühendisliği araştırmalarındaki açık etik politika, araştırma projesinin yürütülmesinden bu yana önemli ölçüde ilerlemiştir. Projenin tamamlanmasından bu yana hazırlanan IBM vaka çalışmalarıyla ilgili araştırma yayınlarında, öğrencinin kullandığı pratik kural, doktora tezinde açıkça bildirilenin ötesinde herhangi bir kanıt yayınlamamaktır.

Şirkete karşı etik sorumlulukların yanı sıra, bireyler ve projelerle ilgili etik sorunlar da vardı. Projelerle ilgili olarak, proje yöneticileri, ilgili projeleri hakkında diğer proje yöneticilerine, proje katılımcılarına veya diğer çalışanlara veya üst düzey yöneticilere açıklanmasını istemeyebilir. Ayrıca, bireyler kendilerine atfedilen açıklamaları istemeyebilirler. Proje yöneticisinin gizlilik kaygıları nedeniyle bir proje vaka olarak seçilmedi.

Ses kayıt cihazlarının kapatıldığı veya görüşülen kişi bir konu hakkında konuşmaya başlamadan önce görüşülen kişilerin kayıt cihazının kapanmasını beklediği başka durumlar da vardı. Bu durumların bazılarında, görüşülen kişiler endişelerini açıkça belirtmediler ve öğrencinin görüşülen kişinin yorumlarının ima ettiği şeylere karşı duyarlı olması gerekiyordu.

Bilgiyi ifşa etmeme konusundaki etik sorumluluğun yanı sıra, bilgiyi ifşa etme sorumluluğu da olabilir. Örneğin, araştırmanın sonuçlarını daha geniş bir şirkete yayma kararı öğrencinin değil bölüm müdürünün sorumluluğundaydı. Etik olarak, akademisyenlerin topluma karşı gerçeği bildirme sorumluluğu olabilir. Uygulamada, şirket mentoru, gizlilik sorunlarını çözmek için merkezi bir tavsiye kaynağı haline geldi.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir