Yasal Ortam – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yasal Ortam – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Aralık 2022 Makro çevre analizi örnekleri Mikro çevre analizi örnekleri 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Yasal Ortam

Politik çevrenin pazarlama iletişimi üzerindeki ana etkisi, mevzuat ve vergilendirme politikalarıdır. İster ulusal ister yerel olsun hükümetteki değişiklikler, genellikle politikanın, yasaların, direktiflerin ve yatırım vurgusunun gözden geçirilmesine yol açar ve bu da kuruluşun faaliyetlerini ve pazarlama iletişimi seçimlerini doğrudan etkileyebilir.

Daha önce detaylandırıla örneğinde, Birleşik Krallık kumar mevzuatındaki bir gevşeme, tombala için medya reklamcılığının yeniden başlatılmasına yol açtı ve davasında, reklam mesajı seçimi, dinin tanıtımına ilişkin yasal kısıtlamalarla kısıtlandı. 

Etkinlik iletişimleri için özellikle dikkat edilmesi gereken diğer alanlar, çocuklara tanıtım, alkol ve tütün ürünlerinin tanıtımı ve sponsorluğu ve siyasi ve dini fikirlerin ve bağlantıların tanıtımına ilişkin mevzuattır.

Bu kısıtlamalar, farklı ülkelerde önemli ölçüde farklılık gösterir ve hükümetteki değişikliklere veya sosyal baskıya göre değişir. Bu nedenle, düzenli olarak izlenmeleri ve mümkün olan her yerde gelecekteki iletişimleri etkileyecek muhtemel siyasi değişikliklerin tahmin edilmesi gerekir.

Ekonomik Ortam

Ekonomik çevre, genellikle kuruluşun, rakiplerinin ve müşterilerinin finansal kaynakları ve güven düzeyleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, mevcut ekonomik iklimlerin, geçmiş ekonomik kalıpların ve gelecek tahminlerinin anlaşılması, uygun iletişim planlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Yüksek işsizlik seviyelerine ve düşük harcanabilir gelir seviyelerine sahip bir piyasa ile tam istihdam ve artan harcanabilir gelire sahip bir piyasadan farklı iletişim kurulması gerekecektir. İlk senaryoda hatırlatma, güvence, “esaslara dönüş” kampanyaları daha uygunken, ikinci senaryoda istek uyandıran, marka imajı odaklı kampanyalar daha uygun olabilir.

Ekonomik faktörler ayrıca endüstri sektörlerini farklı şekilde etkiler ve bu nedenle, örneğin medya alanı veya ajans hizmetleri için uygun oranları müzakere etmek için ekonominin bazı bölümlerindeki gerilemeden yararlanmak mümkün olabilir. Bu nedenle ekonomik bir gerileme, bazı etkinlik organizatörleri için bir iletişim fırsatı olabilir.

Sosyal Çevre

Sosyal çevre, genel sosyal eğilimleri, demografik, kültürel ve değer değişikliklerini içerir. Bu değişiklikler, iletişim planının hedef kitleleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ve gelecekteki iletişim tercihleri, satın alma davranışları ve hedef segmentler hakkında bir gösterge sağladığı için gelecek planlamasının hayati bir parçasıdır.

Örneğin, Mintel adına yürütülen bir araştırma, yaşlı tüketicilerin aşırı karar yükünden ziyade aşırı bilgi yüklemesinden muzdarip olduğunu göstermektedir. Daha yaşlı yetişkinler, karar verme süreçlerini basitleştirmek için bilinen ve güvenilir markalara ve kabul görmüş davranış biçimlerine bağlı kalarak maruz kaldıkları, giderek artan miktarda bilgiyle başa çıkıyor.

Buna karşılık, genç tüketici karar verme eğilimindedir, bilgi yüklemesinden değil, aşırı yüklemeden muzdariptir. Maruz kaldıkları bilgi ve tavsiye miktarıyla başa çıkabilirler, ancak almaları gereken kararların sayısını ve çeşitliliğini yönetmekte zorlanırlar.

Daha genç yetişkinler, markaya daha az sadık olma ve yeni ürün ve markaları denemeye daha istekli olma eğilimindedir. Karar verme süreçlerini basitleştirmek için seçimlerini sınırlamama eğilimindedirler.

Bu bulgular, daha yaşlı hedef kitleleri hedefleyen pazarlama iletişimlerinin aşırı bilgi yükünün olumsuz etkisini azaltmak için seçici ve odaklanmış olması gerektiğini, oysa daha genç pazarı hedefleyen iletişimlerin karar verme sürecini desteklemesi ve basitleştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Daha ileri yaş gruplarında geleneksel pazarlama iletişimi yöntemlerine yönelik artan sinizm ve şüphecilik ve genç yaş gruplarında pazarlama iletişimini gençlik kültürünün bir parçası olarak kabul etme isteği, daha ince iletişim biçimlerine yol açmıştır.

Daha az belirgin pazarlama iletişimine doğru bu hareketin bir yönü, iletişim yöntemi, ürün ve hatta tüketici arasındaki ayrımın bulanıklaşmasıyla kendini gösterir.


PAZARLAMA İlkeleri PDF
PAZARLAMA İlkeleri Ders Notları
Mikro çevre faktörleri
Mikro çevre analizi
Mikro çevre analizi örnekleri
Mikro ve makro çevre faktörleri
PAZARLAMA çevresi
Makro çevre analizi örnekleri


Örneğin, televizyonda yayınlanan bir müzik etkinliğindeki izleyiciler, görünüşleri ve katılımları yoluyla ürünün bir parçası haline gelir ve eğer sponsorların markalarını kullanıyorlarsa, aynı zamanda o markanın imajını iletmeye de taraf olurlar.

Mesajın kabul edilmesi ve etkili olması için iletişimlere yansıtılması gerekeceğinden, etik kaygıların da izlenmesi ve tahmin edilmesi gerekir. Kuruluşların sosyal sorumluluğuna ilişkin endişeler, artık birçok kuruluşun kurumsal sosyal sorumluluk programlarını ana paydaşlarına iletmesiyle birlikte vurgulamada değişikliklere yol açmıştır.

Benzer şekilde, kişisel verilerin kullanımıyla ilgili endişeler, kuruluşların gizlilik politikalarını küçük harflerle yazmak yerine web sitelerinin ana sayfalarının önemli bir parçası haline getirmesine yol açmıştır. Toplumun etik bakış açılarındaki değişikliklerin anlaşılması, yasal gerekliliklerin önüne geçilmesine de yardımcı olacaktır.

Örneğin, alkol ve tütün tüketiminin yanı sıra veri kullanımıyla ilgili artan sosyal kaygılar artık etkinlik organizasyonlarının performansını etkileyen çeşitli yasal değişikliklere, örneğin futbol, motor yarışları ve bilardo sponsorluğuna yansımıştır.

İzlemesi ve tahmin etmesi en kolay sosyal değişim demografiktir. Pek çok ülkede, o ülkenin demografik yapısına ilişkin veriler hükümet kaynaklarından ücretsiz olarak edinilebilir ve genellikle gelecekteki değişim için tahminler içerir.

Bu veriler, hedef grupları seçmek, gelecekteki kampanyaları geliştirmek ve gelecekteki harcamaları ve medya tercih modellerini tahmin etmek için bilgi sağlayabilir. Örneğin, çoğu batı ülkesinin nüfusu yaşlanıyor ve genç nüfus ya sayıca azalıyor ya da en azından tüm nüfusa oranla azalıyor.

Bu tahmin edilen demografik değişiklikler, iletişim planlamacılarının iletişim ihtiyaçlarında gelecekteki değişiklikleri belirlemesine yardımcı olabilir. Örneğin, önümüzdeki yirmi yıl boyunca Birleşik Krallık nüfusu boş yuvalara/ailesiz ve aile sonrası yaşam aşamasına doğru kayacak ve bununla birlikte bekar kişilerin sayısı artacaktır.

Nüfusun genel olarak yaşlanması ve tek kişilik hanelerdeki artışın, tüketicilerin daha fazla parçalanmasına ve bölümlenmesine yol açan çelişkili etkileri olması muhtemeldir.

Kimin neye, ne sıklıkta, ne zaman ve hangi etkiyle maruz kaldığını belirlemek için medya tercihlerindeki genel eğilimlere ihtiyaç vardır. Son yıllarda, ister yaşam tarzı/hobi dergileri, e-bültenler, dijital TV kanalları veya yüksek oranda odaklanmış ortam medyası aracılığıyla olsun, giderek daha küçük hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayan uzman medya çoğaldı.

Kitle iletişim araçlarından uzaklaşmanın, pazarlama iletişimi stratejisi için bariz sonuçları vardır ve iletişim planlayıcısının sürekli olarak mevcut ortam çeşitliliğinin farkında olması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir