Yorumlama Metodolojisi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yorumlama Metodolojisi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Nisan 2021 Metodoloji nedir? Metodolojik Ne Demek Sosyal Bilimlerde Metodoloji nedir Sünnet ve Hadisin anlaşılması ve Yorumlanmasında M Tez metodolojisi nedir? 0
Yorumlama Metodolojisi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yorumlama Metodolojisi

Daha önce, iyi tasarlanmış bir yorumlama metodolojisine olan genel ihtiyacın başka bir ana kaynağı olduğunu ileri sürmüştüm, çoğu zaman gözden kaçırılır. Tercümanların taslak hazırlanırken önerilen bir yasal kurala uygulayacakları metodolojiyi tahmin edemeden, yasama taslağını hazırlayanlar, bu tür bir kuralı en baştan nasıl hazırlayacaklarını en iyi şekilde bilemezlerdi.

Bir taslağı hazırlayanın, yargı alanındaki yargıçların tüzük kapsamındaki yorumlama sorunlarını çözmek için uygulayacağı geçerli metodolojiye özel bir gözle taslak hazırlayabilmesi gerekir.

Örneğin, taslağı hazırlayan kişi, yetkili yorumlayıcı metodoloji uyarınca, bir ceza kanununun resmi muhataplarının, genellikle bağlam ışığında sahip olacağı olağan anlamı kanunda ilgili sıradan bir kelimeyi vermeleri gerektiğini bilirse, o zaman taslağı hazırlayan bilir böyle bir kelimenin, biçimini ve içeriğini tasarlamak amacıyla belirli bir şekilde tüzükte güvenilir bir şekilde kullanılabileceği gerçeği vardır.

Yorumlama metodolojilerinde önemli farklılıklar mümkün olduğu için, tek bir yetkili metodolojiye özel ihtiyaç vardır ve gelişmiş sistemlerdeki yetki alanları bu yönde ilerlemiştir.

Bununla birlikte, tüzük tercümanları, iyi tasarlanmış bir yorumlayıcı metodolojinin ilke ve ilkelerine bakılmaksızın yorum yapacak olsalardı, aksi takdirde metodolojik olarak öz bilinçli olacak bir taslağın yasal kuralları hazırlarken devam edecek çok az şeyi ve daha pek çok yorumlayıcı muhataplar için sorunlar ortaya çıkacaktır.

Yine de, taslağı hazırlayanlar işlerini iyi tasarlanmış bir yorumlama metodolojisi ışığında yaparsa, bu etkili taslak oluşturma metodolojisinin farkında olan tercümanlar daha güvenilir bir şekilde yorumlayabilir. Bu sinerjik etkileşimde, bir artı bir üçe eşittir ve bir arada iki metodolojinin genel biçimleri, tek başına ve koordinasyonsuz çalışmaktan daha fazla toplam krediye sahip olmalıdır.

Çok sayıda örnek bunu göstermektedir. Basit ve şematik olan budur. Yöneten yorumlayıcı metodolojiye göre, bir ceza kanunun belirli bir yorumunun sadakatinin birincil kriteri, bağlamın ışığında kullanılan kelimelerin standart sıradan anlamlarına uygunluk ise, bunu bilen bir yasama hazırlayıcısı pozisyonunu alacaktır.

Bu tür birincil kriterler konusunda karanlıkta olan bir taslakçıdan ve tabii ki, takip edecek kesin ve tutarlı bir yorumlama metodolojisi olmayan tercümanlar için taslak hazırlamakla görevlendirilmiş bir taslakçıdan çok daha etkili bir şekilde taslak hazırlamak. Aynı zamanda, tüzüğün hazırlanmasında uygulanan metodolojinin farkında olan bir tercüman, daha güvenilir bir şekilde yorumlama pozisyonundadır.

Tez metodolojisi nedir
Metodolojik Ne Demek
Metodoloji nedir
Sosyal Bilimlerde Metodoloji nedir
Metodoloji örnekleri
Metodolojik yaklaşım Nedir
Metodolojik araştırma Nedir
Sünnet ve Hadisin anlaşılması ve Yorumlanmasında M

İyi tasarlanmış bir metodolojiye bakmaksızın yorum yapmak zorunda olan tercümanlar, ister tüzüğün diline uygunluk, ister kanunun amacı veya her neyse, yorumlayıcı sadakatin birincil kriteri olarak denizde bile olabilirler.

Kötü tasarlanmış bir metodoloji, olası bir yorumun doğruluğunu yargılamak için herhangi bir otoriter birincil kriterden yoksun olabilir veya böyle bir kriteri uygulayan tanınmış genel yorumlayıcı argüman türlerinin otoriter formülasyonlarını sağlamayabilir. Tercümanlara bu tür argümanların inşası konusunda hiçbir şekilde rehberlik edemez. Çelişkili argüman türleri arasında olduğu gibi, varsayımsal tarzda bile öncelik vermeyebilir.

Pek çok farklı resmi ve diğer muhatap ve bu nedenle, aynı tüzüğün birçok farklı tercümanı ile aynı anda ve zaman içinde, politikaya veya tüzüğün diğer içeriğine bağlılığı güvence altına almak ve hedefi güvence altına almak için metodolojik bir yaklaşım çok daha üstündür. Gerekçeli, tutarlı, öngörülebilir, verimli ve amaca yönelik yorumlar olmalıdır.

Ayrıca, yalnızca iyi tasarlanmış bir metodolojik yorumlayıcı yaklaşımın işe yarayabileceği başka birçok amaç vardır. Bunlar, hukukun üstünlüğünün amaçlarını ve göreceğimiz gibi diğer temel siyasi değerleri içerir.

Kötü tasarlanmış bir yorumlama metodolojisi, genel formun ve onu oluşturan özelliklerin herhangi bir amaca yönelik sistematik düzenlemesinden yoksun olabilir. Bu gerçekler aynı zamanda bize iyi tasarlanmış bir yorumlama metodolojisinin biçiminden kaynaklanabilecek hatırı sayılır itibarı da hatırlatır.

Anlayışı Geliştirmek İçin Bir Yol Olarak

Belirli Bir Yorumlayıcı Metodolojinin

Genel Biçiminin İncelenmesi

Bir Batı hukuk sistemi içindeki belirli bir yargı alanında, yorumlayıcı bir metodolojinin işlevsel hukuk biriminin ana ilkeleri ve diğer ilkeleri, bir anayasada, genel bir kodda veya özel bir yasal şemada açık ve yetkili bir şekilde belirtilebilir. 

Bir metodolojinin ilkeleri ve diğer ilkeleri genel olarak kabul edildiğinde, ancak yalnızca belirli tüzükleri yorumlayan genel içtihat hukukunda dağınık bırakıldığında, bilimsel incelemelerin veya ansiklopedilerin yazarları bu ilkeleri ve diğer ilkeleri bir araya getirebilir ve bunları, sözde sadık bir bütün halinde sistematik hale getirebilir. Böyle bir inceleme veya ansiklopedinin yokluğunda, bir tercümanın doğrudan yöntemle ilgili içtihat hukuku ile çalışması gerekir.

Şimdi bir yasal yorumlama metodolojisinin genel biçiminin şematik bir paradigmasının temel kurucu özelliklerini tanımlayacağım. Böyle bir paradigma temelinde, Batı sistemlerindeki yargı alanlarındaki belirli muadil metodolojiler kolaylıkla tanımlanabilir.

Genel biçim, kurucu biçimsel özellikler ve tamamlayıcı bileşenler, yapı, birlik, araç kapasitesi, ayırt edici kimlik ve diğer özellikler açısından karakterize edilebilir. Bu şematik paradigmanın ışığında, belirli bir Batı sisteminin yetki alanı içindeki belirli bir muadil metodolojiyi tanımlayabilir, analiz edebilir ve daha iyi anlayabiliriz.

Ayrıca, iyi tasarlanmışsa, genel biçiminin ve kurucu özelliklerinin belirli yorumlar üzerinde nasıl büyük izler bıraktığını veya başka etkiler bıraktığını kolayca görebiliriz.

Bu baskılar, belirli bir sistemdeki tüzüklerin objektif, gerekçeli, sadık, tutarlı, öngörülebilir, verimli ve amaca hizmet eden yorumlarına katkıda bulunur. Dolayısıyla analiz, buradaki iyi tasarlanmış form nedeniyle kredinin genel niteliğini de ortaya çıkarabilir.

Şematik paradigmada, tüzükleri yorumlamak için işlevsel bir birimin amaçlı sistematik düzenlemesinden genel metodolojinin kurucu özellikleri aşağıdakilerden oluşur:

(a) bir yorumun güvenilirliğine ilişkin birincil bir kriter, örneğin, yasal dile uygunluk veya “yasama organının niyetine” uygunluk, vb. ve uygun şekilde sıralanmış bu tür ikincil kriterler,
(b) (a) ‘nın uygulandığı kabul edilmiş yorumlayıcı argüman türleri,
(c) bu tür argümanların oluşturulması için “usul” reçeteleri,
(d) belirli durumlarda tanınan argüman türleri arasındaki çatışmaları en azından olasılıkla çözen öncelikli ilkeler,
(e) metodoloji kapsamının genelliği,
(f) iç yapısal tutarlılık,
(g) yeterli kesinlik ve
(h) yasal boşlukların doldurulmasına ilişkin hüküm.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir