Yorumlayıcı Argüman Türleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yorumlayıcı Argüman Türleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Nisan 2021 Felsefi argüman örnekleri Geçerli argüman nedir Geçerli argüman örnekleri Geçersiz argüman örnekleri Güçlü argüman Nedir Sağlam argüman Nedir Zayıf argüman nedir 0
Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Özel şartların olmaması, bu nedenle, sıradan bir dilde hazırlanmış herhangi bir yasayı okuyan ve lehine oy veren yasa koyucuların çoğunun, aynı zamanda, yasayı içindeki sıradan kelimelerin sıradan anlamları açısından da anladığı, adil bir çıkarımdan daha fazlasıdır. 

Yeni tüzüğün muhataplarının çoğu muhtemelen onu benzer şekilde anlayacaktır, çünkü onlar da bu tür anlamlara aşina olacaktır. Sıradan kelimelerin birden fazla sıradan anlamı olabilirse de, metin ve bağlamdan anlaşılan acil amaç genellikle hangi anlamın kastedildiğine dair rehberlik sağlayacaktır.

Daha önce değinilen noktalardan, sıradan dil argümantasyonunun kaynaklarına güvenmenin, bu bölümün son bölümünde geri döneceğim bir konu olan, salt “literalizm” ya da “formalistik” ile eşitlenmemesi gerektiği açıkça anlaşılmalıdır.

Aslında, göstereceğim gibi, sıradan dil argümantasyonunun kaynakları, dil yönelimli bir ölçütün uygulanması olarak, yalnızca harfi harfine ve biçimsel olanı dışlamak için yeterlidir ve böylesi bir birincil ölçüt ile diğer ölçütler arasındaki ayrımı hala bozulmadan bırakmaya yeterlidir. 

Sıradan kelimelerin olağan anlamlarına, tüzükte dikkatli bir şekilde kullanıldığı sürece hitap eden bir argüman modu, genellikle oldukça belirleyicidir ve bu nedenle, yargıç olsunlar, farklı tercümanların ellerinde zaman ve mekanda eşitlikçi uygulamaya göreceli olarak duyarlıdır. Usulüne uygun olarak tavsiye edildiği üzere, diğer görevliler veya meslekten olmayan muhataplar vardır.

Bu kısmen doğrudur çünkü bu argüman modu bu kadar yaygın bir özelliktir. Aksine, “yasama amacı” argümanları, tarafsız uygulamaya o kadar duyarlı değildir.

Ayrıca, genellikle biçimlendirilmemiş, çelişkili, bazen yasama sürecinde yerini alan, metne oy veren birçok yasa koyucu tarafından bilinmeyen ve bu ve diğer şekillerde, köken olarak dil odaklı argümanlar kadar meşru olmayan yasama tarihi materyallerinden türetilirler. Hemen hemen aynı şey, sözde “nihai amaç” argümanları ve en azından doğası gereği serbest dönen “politika” argümanları için de geçerlidir.

Argüman türleri
Güçlü argüman Nedir
Felsefi argüman örnekleri
Geçersiz argüman örnekleri
Geçerli argüman nedir
Zayıf argüman nedir
Sağlam argüman Nedir
Geçerli argüman örnekleri

Dahası, taslağı hazırlanmakta olan bir tüzüğe uygulanacak yorumlama metodolojisinin farkında olan kanun taslağı hazırlayanlar, metinden ve bağlamdan anlaşılan acil amaç ışığında olağan anlamdan gelen argümanlara uygun olarak yorumlanacağını bilirlerse, tüzüğü daha etkili bir şekilde tasarlayabilirler. Yasama tarihinde ortaya konduğu şekliyle yasa koyucuların niyetlerinin kanıtlarına veya nihai yasama amacına ilişkin bazı genel kavramlara veya yargı tarafından tercih edilen politika sonuçlarına uygun olarak hazırlanır.

Kanunları yorumlamak için otoriter metodolojiler, özellikle Batı sistemleri, benim dile yönelik kriter dediğim şeye açık bir şekilde öncelik vermez veya hepsi farklı kriterleri katı bir şekilde sıralamaz.

Birkaç sistemin mahkemeleri, herhangi bir kritere genel öncelik tanımayabilir ve farklı kriterler, aynı zaman diliminde bile geçerli olabilir. Öyle olsa bile, buradaki yorumlama pratikleri metodolojik olmaktan çok uzaktır veya sadece geçici değildir.

Kapsamlı ve yeni bir araştırmaya göre, büyük Batı sistemlerinde uygulamalar genellikle metodolojiktir ve bu sistemlerin çoğu genellikle birincil olarak tek bir kriteri takip eder ve dil odaklı en yaygın olanıdır.

Elbette, argüman yoluyla uygulanan alternatif olası birincil ve ikincil kriterler, belirli durumlarda çelişkili yorumları her zaman desteklemeyebilir.

Örneğin, dil odaklı bir ölçüt altında, tamamen aynı olağan anlam, yalnızca sıradan dil argümantasyon kaynaklarıyla değil, aynı zamanda yasama tarihinin materyallerinden yasama niyetinin kanıtlarıyla ve diyelim ki, adli olarak tercih edilen politika mülahazalarıyla da desteklenebilir. 

Metodolojik Form – Tanınan Yorumlayıcı Argüman Türleri

Genel metodolojik formun diğer bir karmaşık özelliği, yasal sadakat için birincil kriterleri uygulayan tanınmış yorumlayıcı argüman türlerinden oluşur. Burada da bir metodolojik biçim seçiminin etkisi derin olabilir.

Yorumlayıcı bir metodoloji, birincil sadakat ölçütü tarafından yetkilendirilen yorumları destekleyen gerekçeli argümanlar yoluyla yorumlama sorunlarının çözümüne adanmıştır. Bu nedenle, belirli bir sistemin metodolojisinde benimsenen birincil kriter, ilk etapta etkili olacak yorumlayıcı argüman türlerini büyük ölçüde belirler.

Örneğin, metin ve bağlamdan anlaşılacağı üzere, acil amaçların ışığında yasal dilin olağan anlamlarıyla uyumlu bir şekilde yorumlanmaya çağıran bir ölçüt, dile yönelik argümantasyon gerektirir.

Bunun aksine, yasama amacına yönelik bir kriter, örneğin, yasama tarihinin materyallerine veya en azından bazı yasa koyucuların bir yasayı kabul etmedeki gerçek niyetlerini gösteren diğer kanıtlayıcı kaynaklara odaklanan tartışmalara ihtiyaç duyar.

Söz konusu kelimelerin sıradan kelimeler olduğu dil odaklı argüman, bu anlamdan kaynaklanan argüman olarak veya dilin yetkin, bilgili, amaçlı ve bilgili bir kullanıcının söz konusu kelimelere vereceği anlamlar olarak daha tam olarak tanımlanabilir. bağlam dahil olmak üzere sıradan dil kaynaklarının temelidir.

“Parka hiçbir araç alınmamasını” öngören basit bir tüzük örneğini tekrar düşünün. Burada kullanılan dil odaklı argümanlar, bir atın bir araç olup olmadığı ile ilgili bir sorunu çözmek için sıradan sözcükler olarak kullanılan, bir aracın tekerlekli, koşucularla herhangi bir taşıma aracı olduğunu belirten standart bir araç sözlük tanımına atıf içerir. 

Bununla birlikte, sıradan dil argümantasyonunun kaynakları çok zengindir. Bu kaynaklar sözlüklerin çok ötesine geçer ve dilbilgisi kitaplarını, genel bir bağlamın yönünü, tipik dil kullanıcısının genel bilgisini, metin ve bağlamdan anlaşılacağı kadarıyla kullanımın acil amaçlarını, sıradan yaşamda paralel koşullarda kullanım, özel oldukça dil kullanıcısına atfedilebilen olgusal bilgi, halihazırda tanıdık olan olgusal düşüncelerin hatırlatıcıları, kullanım kapsamını test eden varsayımsal vaka analizinin kullanımı, benzer kelimelerin kullanımı, dil tutarlılığı standartları, çeşitli bağlamlarda ilgili kullanımlara ilişkin sistematik düşünme ve dilin yasal kullanımıyla uyumlu olmadığı için saçma sonuçları dışlamak için kelimelerin yorumudur.

Sadece tanımladığım yukarıdakilerin her biri, sıradan dil argümantasyonunun kayda değer bir kaynağıdır ve genişletilmiş detaylandırmaya açıktır. Sıradan kelimelerin teknik veya özel anlamları ve teknik kelimelerin teknik anlamları ile ilgili olarak argümantasyon için benzer bir açıklama sağlanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir