YÜK SAHİBİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YÜK SAHİBİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 Küçük nakliye işleri Sabit nakliye işleri Yük bulma uygulaması 0
Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

YÜK SAHİBİ

Navlunla ilgili olarak sigortalanabilir menfaat konusunda Kanunda özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, navlun kazanılması veya edinilmesi, bir deniz sigortası sözleşmesinin konusu yapılabileceğinin beyan edildiği 3(2)(b) maddesi kapsamına girer. s 14(3) ile okuyun, navlun sahibinin, deniz tehlikelerine maruz kalma nedeniyle tehlikede olması durumunda, navlun üzerinde sigortalanabilir bir menfaati olduğu açıktır.

Temel olarak üç tür navlun vardır: normal navlun veya konşimento navlun; kiralanan navlun; ve sahibinin ticaret navlun. Normal navlun ve charter navlun önceden ödenebilir, bu durumda buna ‘avans navlun’ denir.

Bir gemi, gemide kargo ile yolculuğuna başladığı anda, hem gemi hem de kargo değil, aynı zamanda normal navlun ve charter navlun da risk altındadır. Gemi ve/veya kargonun mutabık kalınan varış limanına ulaşması herhangi bir tehlikeyle önlenirse, kargo ve yük kaybı meydana gelir.

Olağan konşimento navlun kazancı (ancak peşin navlun değil), maceranın performansına ve hasarlı bir durumda da olsa kargonun doğru varış noktasına varmasına bağlıdır. Bu nedenle, kargo, sigortalı bir tehlike nedeniyle doğru varış noktasına ulaşamazsa, normal bir yük kaybı meydana gelir.

Peşin navlun konusu nispeten basittir. 12. madde şunları belirtir:

‘Avans navlun durumunda, navlun kaybı durumunda geri ödenmeyeceği sürece, navlun bedelini avanslayan kişinin sigortalanabilir bir menfaati vardır.

Açıkça, peşin navlun alıcısı zarar gördüğünü iddia edemez, çünkü kargonun doğru varış noktasına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, taşıma için zaten ödüllendirilmiştir. Zarara uğramadığı için tazmin edilmeyecektir: Sigortalanabilir menfaat, navlunu avans veren tarafa aittir.

İpotek 

Sigorta edilen şeyin ipotekli olduğu durumlarda, ipotek sahibinin, bunun tam değerinde sigorta edilebilir bir menfaati vardır ve ipotek alacaklısının, ipotek kapsamında vadesi gelmiş veya gelecek olan herhangi bir meblağ ile ilgili olarak sigorta edilebilir bir menfaati vardır.

İpotek sahibi, ipotekli mal üzerinde geminin maliki sıfatıyla sigorta edilebilir bir menfaate sahiptir. Samuel v Dumas11 davası, ipotek tescil edilmemiş olsa bile, ipotek alacaklısının gemide sigortalanabilir bir menfaatinin olacağı ilkesini çözmüştür.

İpotekli mülkte “adil” bir hakka sahip olduğundan, davası “deniz macerasına ilgi duyan” bir kişinin tanımına giriyordu. Macera veya risk altındaki herhangi bir sigortalanabilir mülkle herhangi bir yasal ilişki içinde olmamasına rağmen, bununla açıkça bir “hakkaniyet ilişkisi” vardı.

Bir ipotek alacaklısı, geminin güvenliğindeki menfaatini veya gemideki hissesini üç yoldan biri veya birkaçı ile koruyabilir. Şunlardan birini yapabilir:

• Orijinal bir sigortalı olarak, ITCH(83) veya ITCH(95)’i içeren kendi standart tekne poliçesini çıkarmak;
• Enstitü Mortgagee’nin Faiz Hükümlerini, Hulls [IMIC] dahil ederek kendi ipotek alacaklısının faiz politikasını çıkarması; ve/veya
• armatörün tekne politikasının tayinini almak.

İlk iki durumda, asıl sigortalı olarak, ipotek alacaklısı, sigorta edilen konuda sigorta edilebilir bir menfaati olduğunu göstermekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Üçüncüsü, pozisyonu kritik olarak poliçeyi devreden gemi sahibinin pozisyonuna bağlıdır. Unutulmamalıdır ki, onun konumu, görevlendirenden daha iyi değildir. Bundan sonra, şartlarını not etmek önemlidir.

Devredildiği sırada gemide sigortalanabilir bir menfaati olmayan bir armatör, açıkça ipotek alacaklısına, temlik edilene, sahip olmadığı bir menfaati devredemez. Bu nedenle, gemi sahibi poliçeyi ipotek sahibine devretmek için bir anlaşmaya girmeden önce gemisini satarsa, bir devir işlemez olacaktır; gemiye olan ilgisinden bir kez ayrıldığında, kendisine tahsis edecek hiçbir şeyi kalmayacaktı.


Küçük nakliye işleri
Sahibinden Nakliyeci Arayanlar
Sabit nakliye işleri
Kamyonuma Yük arıyorum
Nakliye işi Arıyorum
Yük arayan kamyoncular
eTA TAŞIMACILIK
Yük bulma uygulaması


Borç veren

Alt tarafı ve davalılara borç verenin, krediyle ilgili olarak sigortalanabilir bir menfaati olduğunu’ belirtir. Adından da anlaşılacağı gibi, ‘dip’ üzerine borç veren, geminin (alt) güvenliği için bir armatöre para avans veren kişidir.

Bir ipotekten farklı olarak, kredi, bir tehlike limanında acil bir ihtiyaç anında yapılmalıdır. Borç teminat altına alındığından, borç veren, bir ipotek sahibi gibi, kredinin kapsamına göre sigortalanabilir bir faize sahiptir. ‘Respondentia’ terimi, yalnızca yükün teminatı veya rehiniyle elde edilen bir avansı ifade eder.

SİGORTACI

Bir sigortacının pozisyonu, Kanun’un 9. maddesine göre düzenlenir: ‘Sigorta sözleşmesi kapsamındaki sigortacının rizikosunda sigorta edilebilir bir menfaati vardır ve bununla ilgili olarak reasürans yapabilir.’ Bunu belirtmekle yükümlü değildir. reasürans yapıyor. Bir reasürans sözleşmesi aynı zamanda bir tazminat sözleşmesi olduğundan, şu anda reasüransta sigortalı olan sigortacı, asıl poliçe kapsamındaki zarar payından fazlasını tazmin etmeyecektir.

FAİZ NE ZAMAN BAĞLANMALIDIR?

‘Sigortalının zarar anında hiçbir menfaati yoksa, zararı öğrendikten sonra herhangi bir fiil veya seçimle faiz elde edemez. Yukarıdakiler 4(2)(a) ve 5 ile okunmalıdır, çünkü hepsi sigortalının sigortalının konusuyla ne zaman ilgilenmesi gerektiğiyle ilgilidir.

Sigortalının, sigortanın yapıldığı anda sigortalanabilir bir menfaate sahip olması gerekmese de, zıya anında sigorta konusuyla ilgilenmesi gerekir. Biraz belirsiz bir şekilde, sigortalının kayıp anında sigortalanabilir bir menfaate sahip olması gerekmese de, bununla birlikte, bir faiz elde etme beklentisi, bu yeterli olacaktır.

Davasında, sigorta komisyoncuları ve geminin sorumlu sahipleri tarafından, gemiden kazanmaya devam etmeyi umdukları ve bekledikleri aracılık ücretini ve komisyonu sigortalamak amacıyla bir poliçe uygulandı. Sorunlardan biri, komisyoncuların ve yönetici sahiplerin çıkarlarının hukuken sigortalanabilir olup olmadığıydı.

Gemi, yolculuğun başlangıcında denize açılmaya elverişsiz olduğu için mahkeme bu soruyu yanıtlamak zorunda değildi; bu gerekçe tek başına mahkemenin davacıların iddiasını reddetmesi için yeterliydi. Ancak Sayın Yargıç Bingham, soruyu aşağıdaki terimlerle yanıtlamayı seçti:

Sanırım onların hiçbiri yoktu. Gemi yaşarsa komisyonlarını ve komisyonculuğunu kazanmaya devam edebileceklerine dair bir umuttan başka bir şeyleri yoktu. Yönetici malik olarak sürekli olarak istihdam edilme haklarına sahip olduklarını gösteren hiçbir sözleşme yapılmamıştır. Her geminin kocası ve sigorta komisyoncusu, belki gerçekleşmesi pek olası olmayan, ancak karakterinde aynı olan benzer bir umuda sahip olma hakkına sahiptir.

Zarar anında davacıların sahip olduğu tek şeyin bir komisyon veya aracılık ücreti kazanma umudu veya beklentisi olduğu vurgulanmalıdır. Bu ‘umut’ bir sözleşmeye dönüşmedi. Bir umut, kayıp anında sigortalanabilir bir çıkarları olduğunu kanıtlamak için tek başına yeterli değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir